Meithrin a Derbyn Tymor yr Hydref 2022 - Meithrin a Derbyn Croeso mawr i ddosbarth Meithrin a Derbyn. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Williams gyda Miss Lawson yn cynorthwyo yn y boreau. Bydd Miss Jones yn addysgu’r dosbarth Derbyn bob p’nawn Iau a Miss Hughes ar brynhawn Gwener. Bydda nhw yn ymuno gyda Blwyddyn 1 a 2 ar y prynhawniau hyn. Derbyn yn unig – Bydd y plant yn cael llythrennau a llyfrau Tric A Chlic i ymarfer adref ar ôl hanner tymor. Cofiwch gofnodi unrhyw sylwadau ac arwyddo yn y Cofnod Llyfrau. Dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Bydd y plant Derbyn yn cael gwers Addysg Gorfforol ar b’nawn Mercher y tymor yma. Bydd angen gwisg addysg gorfforol briodol ar gyfer y gwersi a gall eich plentyn gadw’r wisg yn yr ysgol a'u dychwelyd adre i olchi ar ddiwedd hanner tymor. Gofynnir ichi sicrhau fod pob dilledyn gyda enw'r plentyn os gwelwch yn dda. Byddant yn dysgu newid, gwisgo a phlygu dillad yn annibynnol ac yn dysgu rheolau er mwyn diogelwch yn y gwersi. Ni fydd y plant Meithrin angen gwisg y tymor hwn. Ein thema'r tymor yma yw ‘Dewch i ddathlu gyda ni’. Byddwn yn dysgu am ddathliadau gwahanol, sut mae pobl yn dathlu a pa ddigwyddiadau mae pobl yn dathlu. Mae croeso i chi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau neu luniau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Byddwn yn dechrau’r tymor hwn trwy ganolbwyntio ar y llyfr ‘Penblwydd Popi’. Byddwn yn defnyddio’r llyfr hwn fel sbardun ar gyfer rhywfaint o waith a byddwn yn ysgrifennu gwahoddiadau i’n parti dosbarth. Yn ogystal â hyn, byddwn yn esbonio gwaith rydym wedi’u wneud, dysgu ateb cwestiynau yn y modd cywir ac yn datblygu iaith drwy chwarae rôl ac amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys TGCH. Byddwn yn defnyddio’r cynllun Tric a Chlic i ddysgu llythrennau gan ganolbwyntio ar ffurfio cywir a datblygu sgiliau darllen. Mathemateg a Rhifedd Byddwn yn datblygu sgiliau mathemategol trwy weithgareddau chwarae yn y dosbarth a thu allan ac yn dysgu caneuon a rhigymau sydd yn ymwneud a rhif. Byddwn yn canolbwyntio ar adnabod a gwerth rhifau, adio a thynnu syml, didoli a dosbarthu, siapiau, arian a disgrifio a chymharu tymheredd. Iechyd a Lles Byddwn yn annog y plant i fod yn annibynnol, dysgu arferion gofal personol, dysgu rheolau’r dosbarth, sut i gydweithio a rhannu ac ymddwyn yn briodol. Byddant hefyd yn dysgu am sut i gadw’n iach wrth wneud ymarfer corff a’r filltir fawr. Yn ogystal ar gwersi byddant yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau drwy ddefnyddio offer mawr fel beiciau a sgwteri ac offer bach megis pensiliau a siswrn. Y Dyniaethau Ein thema yw ‘Dewch i ddathlu gyda ni’ felly byddwn yn dysgu am beth, sut a pham mae pobl yn dathlu. Byddant yn cael y cyfle I dathlu digwyddiadau gwahanol yn y dosbarth yn ystod y tymor er enghraifft, diwrnod Owain Glyndwr, Penblwyddi, Diwali, Diolchgarwch a’r Nadolig. Celfyddydau Mynegianol Bydd y plant yn defnyddio gwahanol deunyddiau a gwrthrychau i wneud amrywiaeth o wahanol fodelau, gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a deunyddiau wedi’u hailgylchu mor aml â phosib. Byddwn hefyd yn gwneud gwaith crefft yn ymwneud a pharti penblwyddi, noson tân gwyllt a’r Nadolig. Yn y gwersi cerddoriaeth byddwn yn dysgu ac yn canu ystod o ganeuon a rhigymau gydag eraill ac yn dechrau chwarae patrymau rhythmig ar amrywiaeth o offerynnau a gwrando ar wahanol fath o gerddoriaeth. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Meithrin a Derbyn Tymor yr Hydref 2022 - Meithrin a Derbyn Croeso mawr i ddosbarth Meithrin a Derbyn. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Williams gyda Miss Lawson yn cynorthwyo yn y boreau. Bydd Miss Jones yn addysgu’r dosbarth Derbyn bob p’nawn Iau a Miss Hughes ar brynhawn Gwener. Bydda nhw yn ymuno gyda Blwyddyn 1 a 2 ar y prynhawniau hyn. Derbyn yn unig – Bydd y plant yn cael llythrennau a llyfrau Tric A Chlic i ymarfer adref ar ôl hanner tymor. Cofiwch gofnodi unrhyw sylwadau ac arwyddo yn y Cofnod Llyfrau. Dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Bydd y plant Derbyn yn cael gwers Addysg Gorfforol ar b’nawn Mercher y tymor yma. Bydd angen gwisg addysg gorfforol briodol ar gyfer y gwersi a gall eich plentyn gadw’r wisg yn yr ysgol a'u dychwelyd adre i olchi ar ddiwedd hanner tymor. Gofynnir ichi sicrhau fod pob dilledyn gyda enw'r plentyn os gwelwch yn dda. Byddant yn dysgu newid, gwisgo a phlygu dillad yn annibynnol ac yn dysgu rheolau er mwyn diogelwch yn y gwersi. Ni fydd y plant Meithrin angen gwisg y tymor hwn. Ein thema'r tymor yma yw ‘Dewch i ddathlu gyda ni’. Byddwn yn dysgu am ddathliadau gwahanol, sut mae pobl yn dathlu a pa ddigwyddiadau mae pobl yn dathlu. Mae croeso i chi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau neu luniau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Byddwn yn dechrau’r tymor hwn trwy ganolbwyntio ar y llyfr ‘Penblwydd Popi’. Byddwn yn defnyddio’r llyfr hwn fel sbardun ar gyfer rhywfaint o waith a byddwn yn ysgrifennu gwahoddiadau i’n parti dosbarth. Yn ogystal â hyn, byddwn yn esbonio gwaith rydym wedi’u wneud, dysgu ateb cwestiynau yn y modd cywir ac yn datblygu iaith drwy chwarae rôl ac amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys TGCH. Byddwn yn defnyddio’r cynllun Tric a Chlic i ddysgu llythrennau gan ganolbwyntio ar ffurfio cywir a datblygu sgiliau darllen. Mathemateg a Rhifedd Byddwn yn datblygu sgiliau mathemategol trwy weithgareddau chwarae yn y dosbarth a thu allan ac yn dysgu caneuon a rhigymau sydd yn ymwneud a rhif. Byddwn yn canolbwyntio ar adnabod a gwerth rhifau, adio a thynnu syml, didoli a dosbarthu, siapiau, arian a disgrifio a chymharu tymheredd. Iechyd a Lles Byddwn yn annog y plant i fod yn annibynnol, dysgu arferion gofal personol, dysgu rheolau’r dosbarth, sut i gydweithio a rhannu ac ymddwyn yn briodol. Byddant hefyd yn dysgu am sut i gadw’n iach wrth wneud ymarfer corff a’r filltir fawr. Yn ogystal ar gwersi byddant yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau drwy ddefnyddio offer mawr fel beiciau a sgwteri ac offer bach megis pensiliau a siswrn. Y Dyniaethau Ein thema yw ‘Dewch i ddathlu gyda ni’ felly byddwn yn dysgu am beth, sut a pham mae pobl yn dathlu. Byddant yn cael y cyfle I dathlu digwyddiadau gwahanol yn y dosbarth yn ystod y tymor er enghraifft, diwrnod Owain Glyndwr, Penblwyddi, Diwali, Diolchgarwch a’r Nadolig. Celfyddydau Mynegianol Bydd y plant yn defnyddio gwahanol deunyddiau a gwrthrychau i wneud amrywiaeth o wahanol fodelau, gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a deunyddiau wedi’u hailgylchu mor aml â phosib. Byddwn hefyd yn gwneud gwaith crefft yn ymwneud a pharti penblwyddi, noson tân gwyllt a’r Nadolig. Yn y gwersi cerddoriaeth byddwn yn dysgu ac yn canu ystod o ganeuon a rhigymau gydag eraill ac yn dechrau chwarae patrymau rhythmig ar amrywiaeth o offerynnau a gwrando ar wahanol fath o gerddoriaeth. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs