Meithrin a Derbyn Tymor yr Hydref 2019 Croeso mawr i ddosbarth Meithrin a Derbyn, i’r plant ac i’r rhieni i Ysgol Carreg Emlyn. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Llewelyn Hughes gyda Mrs Edmunds yn cynorthwyo. Derbyn yn unig – Bydd y plant yn cael bagiau darllen o fewn yr wythnosau cyntaf. Bydd cyfle hefyd iddynt ddewis llyfr o’r ysgol bob Dydd Gwener. Cofiwch gofnodi unrhyw sylwadau ac arwyddo yn y Cofnod Llyfrau Llyfrgell. Dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Ein thema'r hanner tymor yma yw ‘Fi fy hun.’ Byddwn yn canolbwyntio ar agweddau gwahanol gan gynnwys nodweddion gwahanol amdanom ni ein hunain. Byddwn yn dod yn gyfarwydd â rhannau’r corff, gwahanol synhwyrau a beth sydd angen ei wneud i gadw’r corff yn iach. Yn ogystal â hyn byddwn yn dysgu am ddiddordebau’r plant a’r hyn maent yn hoffi a ddim yn hoffi. Bydd yr hanner tymor cyntaf yn canolbwyntio ar asesu gwaelodlin plant Meithrin a Derbyn. Ar ôl yr hanner tymor byddwn yn dilyn llais y plant gan ganolbwyntio ar gerbydau a ffyrdd o drafeilio. Byddwn yn trafod gwahanol ffyrdd o deithio, i ble mae’n bosib teithio a rolau gwahanol gerbydau. Byddwn yn gwneud hyn drwy nifer o weithgareddau gwahanol a fydd yn datblygu amrywiaeth o sgiliau. Mae croeso ichi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Iaith Byddwn yn defnyddio’r cynllun Tric a Chlic i ddysgu llythrennau gan ganolbwyntio ar ffurfio cywir a datblygu sgiliau darllen. Byddant yn datblygu iaith drwy chwarae rôl ac amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys TGCH. Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol Byddwn yn annog y plant i fod yn annibynnol a dysgu arferion gofal personol. Byddwn hefyd yn dysgu rheolau’r dosbarth, sut i gydweithio a rhannu ac ymddwyn yn briodol. Mathemateg Byddwn yn datblygu sgiliau mathemategol trwy weithgareddau chwarae yn y dosbarth a thu allan ac yn dysgu caneuon a rhigymau sydd yn ymwneud a rhif. Byddwn yn canolbwyntio ar ddysgu adnabod a gwerth rhifau, adio a thynnu syml, didoli a dosbarthu, disgrifio a chymharu tymheredd, arian a mas. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Meithrin a Derbyn Tymor yr Hydref 2019 Croeso mawr i ddosbarth Meithrin a Derbyn, i’r plant ac i’r rhieni i Ysgol Carreg Emlyn. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Llewelyn Hughes gyda Mrs Edmunds yn cynorthwyo. Derbyn yn unig – Bydd y plant yn cael bagiau darllen o fewn yr wythnosau cyntaf. Bydd cyfle hefyd iddynt ddewis llyfr o’r ysgol bob Dydd Gwener. Cofiwch gofnodi unrhyw sylwadau ac arwyddo yn y Cofnod Llyfrau Llyfrgell. Dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Ein thema'r hanner tymor yma yw ‘Fi fy hun.’ Byddwn yn canolbwyntio ar agweddau gwahanol gan gynnwys nodweddion gwahanol amdanom ni ein hunain. Byddwn yn dod yn gyfarwydd â rhannau’r corff, gwahanol synhwyrau a beth sydd angen ei wneud i gadw’r corff yn iach. Yn ogystal â hyn byddwn yn dysgu am ddiddordebau’r plant a’r hyn maent yn hoffi a ddim yn hoffi. Bydd yr hanner tymor cyntaf yn canolbwyntio ar asesu gwaelodlin plant Meithrin a Derbyn. Ar ôl yr hanner tymor byddwn yn dilyn llais y plant gan ganolbwyntio ar gerbydau a ffyrdd o drafeilio. Byddwn yn trafod gwahanol ffyrdd o deithio, i ble mae’n bosib teithio a rolau gwahanol gerbydau. Byddwn yn gwneud hyn drwy nifer o weithgareddau gwahanol a fydd yn datblygu amrywiaeth o sgiliau. Mae croeso ichi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Iaith Byddwn yn defnyddio’r cynllun Tric a Chlic i ddysgu llythrennau gan ganolbwyntio ar ffurfio cywir a datblygu sgiliau darllen. Byddant yn datblygu iaith drwy chwarae rôl ac amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys TGCH. Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol Byddwn yn annog y plant i fod yn annibynnol a dysgu arferion gofal personol. Byddwn hefyd yn dysgu rheolau’r dosbarth, sut i gydweithio a rhannu ac ymddwyn yn briodol. Mathemateg Byddwn yn datblygu sgiliau mathemategol trwy weithgareddau chwarae yn y dosbarth a thu allan ac yn dysgu caneuon a rhigymau sydd yn ymwneud a rhif. Byddwn yn canolbwyntio ar ddysgu adnabod a gwerth rhifau, adio a thynnu syml, didoli a dosbarthu, disgrifio a chymharu tymheredd, arian a mas. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs