Meithrin a Derbyn Tymor yr Hydref Croeso  mawr i ddosbarth Meithrin a Derbyn, i’r plant ac i’r rhieni i Ysgol Carreg Emlyn. Yr athrawes ddosbarth yw Mrs Evans gyda Miss Rowlands yn cynorthwyo. Bydd Mrs Edwards yn addysgu cerddoriaeth bob yn ail p’nawn Mercher a Mrs Lloyd yn addysgu Celf bob yn ail p’nawn Iau. Derbyn yn unig – Bydd y plant yn cael dewis llyfr o lyfrgell yr ysgol bob Dydd Gwener. Cofiwch gofnodi unrhyw sylwadau ac arwyddo yn y Cofnod Llyfrau Llyfrgell. Dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod.  Ein thema y tymor yma yw ‘Fy myd bach i’ fydd yn canolbwyntio arnynt eu hunain a’u byd o’u cwmpas.Mae croeso ichi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Iaith Byddwn yn defnyddio’r cynllun Tric a Chlic i ddysgu llythrennau gan ganolbwyntio ar ffurfio cywir  a datblygu sgiliau darllen. Byddant yn datblygu iaith drwy chwarae rol ac amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys TGCH. Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol Byddwn yn annog y plant i fod yn annibynnol a dysgu arferion gofal personol. Byddwn hefyd yn dysgu rheolau’r dosbarth, sut i gydweithio a rhannu  ac ymddwyn yn briodol.  Mathemateg Byddwn yn datblygu sgiliau mathemategol trwy weithgareddau chwarae yn y dosbarth a thu allan ac yn dysgu caneuon a rhigymau sydd yn ymwneud a rhif. Byddwn yn canolbwyntio ar ddysgu adnabod a gwerth rhifau, adio a thynnu syml, didoli a dosbarthu, disgrifio a chymharu tymheredd, arian a mas. Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd Ein thema ydi 'Fy myd bach i' felly byddwn yn dysgu amdanom ein hunain ar byd o’n cwmpas. Byddwn yn dysgu adnabod rhannau o’r corff ac yn defnyddio ein synhwyrau i arbrofi a chymharu tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng ein hunain ac eraill. Datblygiad Creadigol Bydd y plant yn defnyddio gwahanol rannau o’r corff i argraffu ac yn paentio portreadau o’u hunain. Byddwn hefyd yn gwneud gwaith crefft yn ymwneud a Diolchgarwch, yr Hydref, noson tân gwyllt ar Nadolig. Yn y gwersi cerddoriaeth byddwn yn dysgu ac yn canu ystod o ganeuon a rhigymau gydag eraill ac yn dechrau chwarae patrymau rhythmig ar amrywiaeth o offerynnau  a gwrando ar wahanol fath o gerddoriaeth. Datblygiad Corfforol Bydd y plant Derbyn yn cael gwers Addysg Gorfforol ar b’nawn Mawrth y tymor yma. Bydd angen gwisg addysg gorfforol briodol ar gyfer y gwersi a gall eich plentyn gadw’r wisg yn yr ysgol a'u dychwelyd adre i olchi ar ddiwedd hanner tymor. Gofynnir ichwi sicrhau fod pob dilledyn gyda enw'r plentyn os gwelwch yn dda. Ni fydd y plant Meithrin angen gwisg y tymor hwn. Byddant yn dysgu newid a gwisgo yn annibynnol ac yn dysgu rheolau er mwyn diogelwch yn y gwersi.  Yn ogystal ar gwersi byddant yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau  drwy ddefnyddio offer mawr fel beiciau a sgwteri ac offer bach megis pensiliau a siswrn. Addysg Grefyddol Byddwn yn dysgu am stori Arch Noa a sut i baratoi eu hunain ar gyfer gwahanol fathau o dywydd. Byddwn hefyd yn dysgu am ddathliadau megis Diolchgarwch ar Nadolig. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Meithrin a Derbyn Tymor yr Hydref Croeso  mawr i ddosbarth Meithrin a Derbyn, i’r plant ac i’r rhieni i Ysgol Carreg Emlyn. Yr athrawes ddosbarth yw Mrs Evans gyda Miss Rowlands yn cynorthwyo. Bydd Mrs Edwards yn addysgu cerddoriaeth bob yn ail p’nawn Mercher a Mrs Lloyd yn addysgu Celf bob yn ail p’nawn Iau. Derbyn yn unig – Bydd y plant yn cael dewis llyfr o lyfrgell yr ysgol bob Dydd Gwener. Cofiwch gofnodi unrhyw sylwadau ac arwyddo yn y Cofnod Llyfrau Llyfrgell. Dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod.  Ein thema y tymor yma yw ‘Fy myd bach i’ fydd yn canolbwyntio arnynt eu hunain a’u byd o’u cwmpas.Mae croeso ichi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Iaith Byddwn yn defnyddio’r cynllun Tric a Chlic i ddysgu llythrennau gan ganolbwyntio ar ffurfio cywir  a datblygu sgiliau darllen. Byddant yn datblygu iaith drwy chwarae rol ac amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys TGCH. Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol Byddwn yn annog y plant i fod yn annibynnol a dysgu arferion gofal personol. Byddwn hefyd yn dysgu rheolau’r dosbarth, sut i gydweithio a rhannu  ac ymddwyn yn briodol.  Mathemateg Byddwn yn datblygu sgiliau mathemategol trwy weithgareddau chwarae yn y dosbarth a thu allan ac yn dysgu caneuon a rhigymau sydd yn ymwneud a rhif. Byddwn yn canolbwyntio ar ddysgu adnabod a gwerth rhifau, adio a thynnu syml, didoli a dosbarthu, disgrifio a chymharu tymheredd, arian a mas. Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd Ein thema ydi 'Fy myd bach i' felly byddwn yn dysgu amdanom ein hunain ar byd o’n cwmpas. Byddwn yn dysgu adnabod rhannau o’r corff ac yn defnyddio ein synhwyrau i arbrofi a chymharu tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng ein hunain ac eraill. Datblygiad Creadigol Bydd y plant yn defnyddio gwahanol rannau o’r corff i argraffu ac yn paentio portreadau o’u hunain. Byddwn hefyd yn gwneud gwaith crefft yn ymwneud a Diolchgarwch, yr Hydref, noson tân gwyllt ar Nadolig. Yn y gwersi cerddoriaeth byddwn yn dysgu ac yn canu ystod o ganeuon a rhigymau gydag eraill ac yn dechrau chwarae patrymau rhythmig ar amrywiaeth o offerynnau  a gwrando ar wahanol fath o gerddoriaeth. Datblygiad Corfforol Bydd y plant Derbyn yn cael gwers Addysg Gorfforol ar b’nawn Mawrth y tymor yma. Bydd angen gwisg addysg gorfforol briodol ar gyfer y gwersi a gall eich plentyn gadw’r wisg yn yr ysgol a'u dychwelyd adre i olchi ar ddiwedd hanner tymor. Gofynnir ichwi sicrhau fod pob dilledyn gyda enw'r plentyn os gwelwch yn dda. Ni fydd y plant Meithrin angen gwisg y tymor hwn. Byddant yn dysgu newid a gwisgo yn annibynnol ac yn dysgu rheolau er mwyn diogelwch yn y gwersi.  Yn ogystal ar gwersi byddant yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau  drwy ddefnyddio offer mawr fel beiciau a sgwteri ac offer bach megis pensiliau a siswrn. Addysg Grefyddol Byddwn yn dysgu am stori Arch Noa a sut i baratoi eu hunain ar gyfer gwahanol fathau o dywydd. Byddwn hefyd yn dysgu am ddathliadau megis Diolchgarwch ar Nadolig. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
 Ysgol Carreg Emlyn © 2018        Website designed and maintained by H G Web Designs