Meithrin a Derbyn Tymor yr Hydref 2023 Croeso mawr i ddosbarth Meithrin a Derbyn. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Williams gyda Miss Lawson yn cynorthwyo yn y boreau. Ar brynhawn Llun bydd Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1a2 gyda Miss Hughes a Miss Elen Jones. Ar brynhawn Mercher bydd y Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1a2 yn cael prynhawn Antur a Natur gyda Miss Williams, Miss Hughes a Miss Elen Jones. Ar brynhawn Iau bydd y Dosbarth Derbyn gyda Miss Williams a Miss Elen Jones. Derbyn yn unig – Bydd y plant yn cael llythrennau a llyfrau Tric A Chlic i ymarfer adref. Cofiwch gofnodi unrhyw sylwadau ac arwyddo yn y Cofnod Llyfrau. Dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Bydd y plant Derbyn yn cael gwers Addysg Gorfforol ar b’nawn Iau y tymor yma. Bydd angen gwisg addysg gorfforol briodol ar gyfer y gwersi a gall eich plentyn gadw’r wisg yn yr ysgol a'u dychwelyd adre i olchi ar ddiwedd hanner tymor. Gofynnir ichi sicrhau fod pob dilledyn gyda enw'r plentyn os gwelwch yn dda. Byddant yn dysgu newid, gwisgo a phlygu dillad yn annibynnol ac yn dysgu rheolau er mwyn diogelwch yn y gwersi. Ni fydd y plant Meithrin angen gwisg y tymor hwn. Ein thema'r tymor yma yw Bwyd gyda’r ffocws ar y llyfr ‘Y Teigr a ddaeth i de’. Byddwn yn dysgu am fwydydd gwahanol, ble mae bwyd yn tyfu, bwyd iach ac afiach ac yn cael y cyfle i ddysgu sut i goginio. Mae croeso i chi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau neu luniau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu: Byddwn yn dechrau’r tymor hwn trwy ganolbwyntio ar y llyfr ‘Y Teigr a ddaeth I de’. Byddwn yn defnyddio’r llyfr hwn fel sbardun ar gyfer rhywfaint o waith a byddwn yn ysgrifennu gwahoddiadau. Yn ogystal â hyn, byddwn yn esbonio gwaith rydym wedi’u wneud, dysgu ateb cwestiynau yn y modd cywir ac yn datblygu iaith drwy chwarae rôl, gemau buarth ac amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys TGCH. Byddwn yn defnyddio’r cynllun Tric a Chlic i ddysgu llythrennau gan ganolbwyntio ar ffurfio cywir a datblygu sgiliau darllen. Mathemateg a Rhifedd: Byddwn yn datblygu sgiliau mathemategol trwy weithgareddau chwarae yn y dosbarth a thu allan ac yn dysgu caneuon a rhigymau sydd yn ymwneud a rhif. Byddwn yn canolbwyntio ar adnabod a gwerth rhifau, adio a thynnu syml, didoli a dosbarthu, siapiau, arian a disgrifio a chymharu tymheredd. Iechyd a Lles: Byddwn yn annog y plant i fod yn annibynnol, dysgu arferion gofal personol, dysgu rheolau’r dosbarth, sut i gydweithio a rhannu ac ymddwyn yn briodol. Byddwn yn gwneud gweithgareddau ‘Saib a Symud’, sef sgiliau ioga cynnar. Byddwn yn ‘rhedeg Milltir Mawr’ ddwywaith yr wythnos ac yn canolbwyntio ar gymnasteg, sgiliau pêl a gemau tîm syml yn ein gwersi addysg gorfforol. Trafod deiet iach, beth sy’n ddiogel a pheryglus, sut i ofalu am y corff. Byddwn hefyd yn adnabod a thrafod gwahanol deimladau ac yn trafod rheolau’r ysgol. Y Dyniaethau: Ein thema yw ‘Y Teigr a ddarth i de' felly byddwn yn dysgu am fwyd gwahanol, o ble mae bwyd yn dod a’r hyn y gallwn ei dyfu yng ngardd yr ysgol. Byddant yn cael y cyfle i flasu bwydydd gwahanol a choginio te i’r teigr. Byddwn hefyd yn dysgu am ddathliadau megis Diolchgarwch a’r Nadolig. Celfyddydau Mynegianol: Bydd y plant yn defnyddio gwahanol deunyddiau a gwrthrychau i wneud amrywiaeth o wahanol fodelau, gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a deunyddiau wedi’u hailgylchu mor aml â phosib. Byddwn hefyd yn gwneud gwaith crefft yn ymwneud a teigr, noson tân gwyllt a’r Nadolig. Yn y gwersi cerddoriaeth byddwn yn dysgu ac yn canu ystod o ganeuon a rhigymau gydag eraill ac yn dechrau chwarae patrymau rhythmig ar amrywiaeth o offerynnau a gwrando ar wahanol fath o gerddoriaeth. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Meithrin a Derbyn Tymor yr Hydref 2023 Croeso mawr i ddosbarth Meithrin a Derbyn. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Williams gyda Miss Lawson yn cynorthwyo yn y boreau. Ar brynhawn Llun bydd Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1a2 gyda Miss Hughes a Miss Elen Jones. Ar brynhawn Mercher bydd y Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1a2 yn cael prynhawn Antur a Natur gyda Miss Williams, Miss Hughes a Miss Elen Jones. Ar brynhawn Iau bydd y Dosbarth Derbyn gyda Miss Williams a Miss Elen Jones. Derbyn yn unig – Bydd y plant yn cael llythrennau a llyfrau Tric A Chlic i ymarfer adref. Cofiwch gofnodi unrhyw sylwadau ac arwyddo yn y Cofnod Llyfrau. Dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Bydd y plant Derbyn yn cael gwers Addysg Gorfforol ar b’nawn Iau y tymor yma. Bydd angen gwisg addysg gorfforol briodol ar gyfer y gwersi a gall eich plentyn gadw’r wisg yn yr ysgol a'u dychwelyd adre i olchi ar ddiwedd hanner tymor. Gofynnir ichi sicrhau fod pob dilledyn gyda enw'r plentyn os gwelwch yn dda. Byddant yn dysgu newid, gwisgo a phlygu dillad yn annibynnol ac yn dysgu rheolau er mwyn diogelwch yn y gwersi. Ni fydd y plant Meithrin angen gwisg y tymor hwn. Ein thema'r tymor yma yw Bwyd gyda’r ffocws ar y llyfr ‘Y Teigr a ddaeth i de’. Byddwn yn dysgu am fwydydd gwahanol, ble mae bwyd yn tyfu, bwyd iach ac afiach ac yn cael y cyfle i ddysgu sut i goginio. Mae croeso i chi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau neu luniau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu: Byddwn yn dechrau’r tymor hwn trwy ganolbwyntio ar y llyfr ‘Y Teigr a ddaeth I de’. Byddwn yn defnyddio’r llyfr hwn fel sbardun ar gyfer rhywfaint o waith a byddwn yn ysgrifennu gwahoddiadau. Yn ogystal â hyn, byddwn yn esbonio gwaith rydym wedi’u wneud, dysgu ateb cwestiynau yn y modd cywir ac yn datblygu iaith drwy chwarae rôl, gemau buarth ac amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys TGCH. Byddwn yn defnyddio’r cynllun Tric a Chlic i ddysgu llythrennau gan ganolbwyntio ar ffurfio cywir a datblygu sgiliau darllen. Mathemateg a Rhifedd: Byddwn yn datblygu sgiliau mathemategol trwy weithgareddau chwarae yn y dosbarth a thu allan ac yn dysgu caneuon a rhigymau sydd yn ymwneud a rhif. Byddwn yn canolbwyntio ar adnabod a gwerth rhifau, adio a thynnu syml, didoli a dosbarthu, siapiau, arian a disgrifio a chymharu tymheredd. Iechyd a Lles: Byddwn yn annog y plant i fod yn annibynnol, dysgu arferion gofal personol, dysgu rheolau’r dosbarth, sut i gydweithio a rhannu ac ymddwyn yn briodol. Byddwn yn gwneud gweithgareddau ‘Saib a Symud’, sef sgiliau ioga cynnar. Byddwn yn ‘rhedeg Milltir Mawr’ ddwywaith yr wythnos ac yn canolbwyntio ar gymnasteg, sgiliau pêl a gemau tîm syml yn ein gwersi addysg gorfforol. Trafod deiet iach, beth sy’n ddiogel a pheryglus, sut i ofalu am y corff. Byddwn hefyd yn adnabod a thrafod gwahanol deimladau ac yn trafod rheolau’r ysgol. Y Dyniaethau: Ein thema yw ‘Y Teigr a ddarth i de' felly byddwn yn dysgu am fwyd gwahanol, o ble mae bwyd yn dod a’r hyn y gallwn ei dyfu yng ngardd yr ysgol. Byddant yn cael y cyfle i flasu bwydydd gwahanol a choginio te i’r teigr. Byddwn hefyd yn dysgu am ddathliadau megis Diolchgarwch a’r Nadolig. Celfyddydau Mynegianol: Bydd y plant yn defnyddio gwahanol deunyddiau a gwrthrychau i wneud amrywiaeth o wahanol fodelau, gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a deunyddiau wedi’u hailgylchu mor aml â phosib. Byddwn hefyd yn gwneud gwaith crefft yn ymwneud a teigr, noson tân gwyllt a’r Nadolig. Yn y gwersi cerddoriaeth byddwn yn dysgu ac yn canu ystod o ganeuon a rhigymau gydag eraill ac yn dechrau chwarae patrymau rhythmig ar amrywiaeth o offerynnau a gwrando ar wahanol fath o gerddoriaeth. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs