Meithrin a Derbyn Tymor yr Haf 2022 Edrychwn ymlaen at Dymor yr Haf gyda Dosbarth Meithrin a Derbyn. Derbyn yn unig – Byddwn yn parhau gyda llythrennau, geiriau a llyfrau Tric a Chlic. Cofiwch gofnodi unrhyw sylwadau ac arwyddo yn y Cofnod Llyfrau Llyfrgell. Dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod os gwelwch yn dda. Bydd angen gwisg addysg gorfforol briodol ar y plant Meithrin a Derbyn ar gyfer y gwersi a gall eich plentyn gadw’r wisg yn yr ysgol a'u dychwelyd adre i olchi ar ddiwedd hanner tymor. Gofynnir ichi sicrhau fod pob dilledyn gydag enw'r plentyn arno os gwelwch yn dda. Byddant yn dysgu newid a gwisgo yn annibynnol ac yn dysgu rheolau er mwyn diogelwch yn y gwersi. Yn ogystal a’r gwersi byddant yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau drwy ddefnyddio offer mawr fel beiciau a sgwteri ac offer bach megis pensiliau a siswrn. Ein thema Tymor yma yw ‘Y Fferm ar Ardal Leol’. Byddwn yn dysgu am ffermio, yr anifeiliaid a sut mae ffermio wedi newid dros y blynyddoedd. Yn ogystal â hyn, byddwn yn dysgu am ein hardal leol, ein cartrefi a pha mor lwcus ydym i fyw mewn ardal mor hardd. Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Byddwn yn darllen llawer o storiau dosbarth yn ystod y tymor, gyda phrif ffocws ar y llyfr ‘Alun yr Arth ar y Fferm’. Byddwn yn parhau i ddefnyddio’r cynllun Tric a Chlic i ddysgu llythrennau a geiriau gan ganolbwyntio ar ffurfio cywir a datblygu sgiliau darllen, sillafu ac ysgrifennu. Bydd y plant yn datblygu iaith drwy chwarae rôl yn y dosbarth, ac yn yr ardal tu allan. Yn ogystal â hyn, byddwn yn adolygu llyfr, gwneud holidaur, ysgrifennu stori, a defnyddio TGCH i gyflwyno gwybodaeth. Mathemateg a Rhifedd. Byddwn yn parhau i ddatblygu sgiliau mathemategol trwy weithgareddau chwarae yn y dosbarth a thu allan ac yn dysgu caneuon a rhigymau sydd yn ymwneud a rhif. Byddwn yn canolbwyntio ar adio a thynnu, symudiad, arwynebedd a chyfaint, ongl a safle a phatrymau. Iechyd a Lles. Byddwn yn parhau i annog y plant i fod yn annibynnol a dysgu arferion gofal personol. Byddwn yn gwario llawer o amser yn yr awyr agored ac yn ardd yr ysgol, felly yn canolbwyntio ar bwysigrwydd awyr iach. Mi fyddwn hefyd yn dysgu sut i gadw’n ddiogel ar y fferm, o gwmpas peiriannau mawr a sut i groesi’r ffordd yn ofalus. Y Dyniaethau Ein thema yw 'Y Fferm ar Ardal Leol' felly byddwn yn dysgu am swydd ffermwyr a pham bod ffermwyr yn bwysig i Gymru a’r ardal leol. Yn ogystal â hyn byddwn yn edrych ar sut mae ffermio wedi newid dros y blynyddoedd. Mi fyddwn hefyd yn dysgu am gartrefi’r anifeiliaid ac yn mynd am dro o gwmpas yr ardal leol i weld pa anifeiliaid sydd yno. Gwyddoniaeth a Thechnoleg Yn Gwyddoniaeth, byddwn yn gwneud arbrawf plannu blodau fel dosbarth a hefyd yn edrych ar gylchred bywyd yr iâr. Mi fyddwn yn dysgu sut i fewngofnodi ar HWB yn annibynnol ac yn defnyddio HWB i greu lluniau, paentio ac i wneud graff. Celfyddydau Mynegiannol Bydd y plant yn cael y cyfle i baentio gyda gwellt a defnyddio peiriannau fferm i greu marciau yn yr ardal tu allan. Mi fyddwn yn edrych ar waith Van Gogh ac yn arbrofi gyda thechnegau gwahanol. Byddwn hefyd yn gwneud gwaith crefft yn ymwneud ar Eisteddfod ac yn addurno’r ysgol. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Meithrin a Derbyn Tymor yr Haf 2022 Edrychwn ymlaen at Dymor yr Haf gyda Dosbarth Meithrin a Derbyn. Derbyn yn unig – Byddwn yn parhau gyda llythrennau, geiriau a llyfrau Tric a Chlic. Cofiwch gofnodi unrhyw sylwadau ac arwyddo yn y Cofnod Llyfrau Llyfrgell. Dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod os gwelwch yn dda. Bydd angen gwisg addysg gorfforol briodol ar y plant Meithrin a Derbyn ar gyfer y gwersi a gall eich plentyn gadw’r wisg yn yr ysgol a'u dychwelyd adre i olchi ar ddiwedd hanner tymor. Gofynnir ichi sicrhau fod pob dilledyn gydag enw'r plentyn arno os gwelwch yn dda. Byddant yn dysgu newid a gwisgo yn annibynnol ac yn dysgu rheolau er mwyn diogelwch yn y gwersi. Yn ogystal a’r gwersi byddant yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau drwy ddefnyddio offer mawr fel beiciau a sgwteri ac offer bach megis pensiliau a siswrn. Ein thema Tymor yma yw ‘Y Fferm ar Ardal Leol’. Byddwn yn dysgu am ffermio, yr anifeiliaid a sut mae ffermio wedi newid dros y blynyddoedd. Yn ogystal â hyn, byddwn yn dysgu am ein hardal leol, ein cartrefi a pha mor lwcus ydym i fyw mewn ardal mor hardd. Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Byddwn yn darllen llawer o storiau dosbarth yn ystod y tymor, gyda phrif ffocws ar y llyfr ‘Alun yr Arth ar y Fferm’. Byddwn yn parhau i ddefnyddio’r cynllun Tric a Chlic i ddysgu llythrennau a geiriau gan ganolbwyntio ar ffurfio cywir a datblygu sgiliau darllen, sillafu ac ysgrifennu. Bydd y plant yn datblygu iaith drwy chwarae rôl yn y dosbarth, ac yn yr ardal tu allan. Yn ogystal â hyn, byddwn yn adolygu llyfr, gwneud holidaur, ysgrifennu stori, a defnyddio TGCH i gyflwyno gwybodaeth. Mathemateg a Rhifedd. Byddwn yn parhau i ddatblygu sgiliau mathemategol trwy weithgareddau chwarae yn y dosbarth a thu allan ac yn dysgu caneuon a rhigymau sydd yn ymwneud a rhif. Byddwn yn canolbwyntio ar adio a thynnu, symudiad, arwynebedd a chyfaint, ongl a safle a phatrymau. Iechyd a Lles. Byddwn yn parhau i annog y plant i fod yn annibynnol a dysgu arferion gofal personol. Byddwn yn gwario llawer o amser yn yr awyr agored ac yn ardd yr ysgol, felly yn canolbwyntio ar bwysigrwydd awyr iach. Mi fyddwn hefyd yn dysgu sut i gadw’n ddiogel ar y fferm, o gwmpas peiriannau mawr a sut i groesi’r ffordd yn ofalus. Y Dyniaethau Ein thema yw 'Y Fferm ar Ardal Leol' felly byddwn yn dysgu am swydd ffermwyr a pham bod ffermwyr yn bwysig i Gymru a’r ardal leol. Yn ogystal â hyn byddwn yn edrych ar sut mae ffermio wedi newid dros y blynyddoedd. Mi fyddwn hefyd yn dysgu am gartrefi’r anifeiliaid ac yn mynd am dro o gwmpas yr ardal leol i weld pa anifeiliaid sydd yno. Gwyddoniaeth a Thechnoleg Yn Gwyddoniaeth, byddwn yn gwneud arbrawf plannu blodau fel dosbarth a hefyd yn edrych ar gylchred bywyd yr iâr. Mi fyddwn yn dysgu sut i fewngofnodi ar HWB yn annibynnol ac yn defnyddio HWB i greu lluniau, paentio ac i wneud graff. Celfyddydau Mynegiannol Bydd y plant yn cael y cyfle i baentio gyda gwellt a defnyddio peiriannau fferm i greu marciau yn yr ardal tu allan. Mi fyddwn yn edrych ar waith Van Gogh ac yn arbrofi gyda thechnegau gwahanol. Byddwn hefyd yn gwneud gwaith crefft yn ymwneud ar Eisteddfod ac yn addurno’r ysgol. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs