Croeso i wefan Ysgol Carreg Emlyn
‘Mwynhau dysgu a llwyddo gyda’n gilydd’ Ysgol cyfrwng Gymraeg wledig yw Ysgol Carreg Emlyn sy’n gwasanaethu plant cymunedau Cyffylliog, Bontuchel, Galltegfa, Clocaenog, Clawddnewydd a Derwen. Rydym yn gweithredu ar ddwy safle ar hyn o bryd gyda’r Cyfnod Sylfaen ar Safle Cyffylliog a Cyfnod Allweddol 2 ar Safle Clocaenog. Rydym yn edrych ymlaen i fod gyda'n gilydd mewn adeilad newydd yng Nghlocaenog yn 2019. Ysgol Carreg Emlyn Clocaenog, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2AY Ffon: Clocaenog 01824 750636 - Cyffylliog 01824 710274 Ebost: ysgol.carreg.emlyn@denbighshire.gov.uk Twitter: @carregemlyn
Croeso i wefan Ysgol Carreg Emlyn
‘Mwynhau dysgu a llwyddo gyda’n gilydd’ Ysgol cyfrwng Gymraeg wledig yw Ysgol Carreg Emlyn sy’n gwasanaethu plant cymunedau Cyffylliog, Bontuchel, Galltegfa, Clocaenog, Clawddnewydd a Derwen. Rydym yn gweithredu ar ddwy safle ar hyn o bryd gyda’r Cyfnod Sylfaen ar Safle Cyffylliog a Cyfnod Allweddol 2 ar Safle Clocaenog. Rydym yn edrych ymlaen i fod gyda'n gilydd mewn adeilad newydd yng Nghlocaenog yn 2019. Ysgol Carreg Emlyn Clocaenog, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2AY Ffon: Clocaenog 01824 750636 - Cyffylliog 01824 710274 Ebost: ysgol.carreg.emlyn@denbighshire.gov.uk Twitter: @carregemlyn
Ysgol Carreg Emlyn © 2018 Website designed and maintained by H G Web Designs