Croeso i wefan Ysgol Carreg Emlyn
‘Mwynhau dysgu a llwyddo gyda’n gilydd’ Ysgol cyfrwng Gymraeg wledig ym mhentref Clocaenog yw Ysgol Carreg Emlyn sy'n gwasanaethu plant cymunedau Cyffylliog, Bontuchel, Galltegfa, Clocaenog, Clawddnewydd a Derwen. Ysgol Carreg Emlyn Clocaenog, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2AY Ffon: Clocaenog 01824 750636 Ebost: ysgol.carreg.emlyn@denbighshire.gov.uk Twitter: @carregemlyn
Ysgol Carreg Emlyn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

@Carregemlyn

Croeso i wefan Ysgol Carreg Emlyn
‘Mwynhau dysgu a llwyddo gyda’n gilydd’ Ysgol cyfrwng Gymraeg wledig ym mhentref Clocaenog yw Ysgol Carreg Emlyn sy'n gwasanaethu plant cymunedau Cyffylliog, Bontuchel, Galltegfa, Clocaenog, Clawddnewydd a Derwen. Ysgol Carreg Emlyn Clocaenog, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2AY Ffon: Clocaenog 01824 750636 Ebost: ysgol.carreg.emlyn@denbighshire.g ov.uk Twitter: @carregemlyn
Ysgol Carreg Emlyn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

@Carregemlyn