Calendr 23/4/24 - Dyddiad cau cofrestru Celf yr Urdd 24/4/24 - Clwb Chwaraeon yr Urdd 3.15-4.15pm 30/4/24 - Cystadleuaeth Celf yr Urdd 1, 8, 15 a 22/5/24 - Clwb Chwaraeon yr Urdd 3.15-4.15pm 6/5/24 - Llun Gwyl y Banc 9/5/24 - Noson Wobrwyo Celf a Chrefft yr Urdd 15/5/24 Bl 3-6 – Sioe Lwyfan Deian a Loli - Theatr y Pafiliwn 22 a 23/5/24 - Bl 3 a 4 –Pentrellyncymer –Yr 3 & 4 24/5/24 - Hanner Tymor 3/6/24 - Ysgol ar agor 11/6/24 Derbyn, Bl 1 a 2 – Sioe Rala Rwdins - Theatr y Pafiliwn Y Rhyl. 14/6/24 - Diwrnod Hyfforddiant Staff 18/6/24 - Athletau’r Urdd Ysgol Uwchradd Dinbych 19 – 21 /6/24 - Bl 5 a 6 – Llangrannog 25/6/24 - P’nawn Chwaraeon Bl 6 Ysgol Brynhyfryd 1/7/24 - Noson Wybodaeth Bl 6 Ysgol Brynhyfryd 5/7/24 - Diwrnod Anwytho 18/7/24 - Diwrnod ola’r tymor i’r plant 19/7/24 - Diwrnod Hyfforddiant Staff
Ysgol Carreg Emlyn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Calendr 23/4/24 - Dyddiad cau cofrestru Celf yr Urdd 24/4/24 - Clwb Chwaraeon yr Urdd 3.15-4.15pm 30/4/24 - Cystadleuaeth Celf yr Urdd 1, 8, 15 a 22/5/24 - Clwb Chwaraeon yr Urdd 3.15-4.15pm 6/5/24 - Llun Gwyl y Banc 9/5/24 - Noson Wobrwyo Celf a Chrefft yr Urdd 15/5/24 Bl 3-6 – Sioe Lwyfan Deian a Loli - Theatr y Pafiliwn 22 a 23/5/24 - Bl 3 a 4 –Pentrellyncymer –Yr 3 & 4 24/5/24 - Hanner Tymor 3/6/24 - Ysgol ar agor 11/6/24 Derbyn, Bl 1 a 2 – Sioe Rala Rwdins - Theatr y Pafiliwn Y Rhyl. 14/6/24 - Diwrnod Hyfforddiant Staff 18/6/24 - Athletau’r Urdd Ysgol Uwchradd Dinbych 19 – 21 /6/24 - Bl 5 a 6 – Llangrannog 25/6/24 - P’nawn Chwaraeon Bl 6 Ysgol Brynhyfryd 1/7/24 - Noson Wybodaeth Bl 6 Ysgol Brynhyfryd 5/7/24 - Diwrnod Anwytho 18/7/24 - Diwrnod ola’r tymor i’r plant 19/7/24 - Diwrnod Hyfforddiant Staff
Ysgol Carreg Emlyn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs