Blwyddyn 5 a 6 Tymor yr Haf 2022 Ein thema'r tymor yma yw ‘Cymru a Chymreictod’. Mae llais y dysgwyr a’u syniadau wrth wraidd y dysgu. Mae croeso i chi drafod thema’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol. Dyma beth fyddwn yn eu hastudio ym mhob pwnc: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Byddwn yn cyflawni ein gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna drwy gyfrwng y Saesneg. Bydd ein gwaith yn cyd-fynd law yn llaw gyda thema’r tymor yn ogystal â llyfr darllen y dosbarth sef ‘Twm bach ar y Mimosa’ gan Sian Lewis. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu: llythyr personol, dyddiadur, stori, cerdd, adolygiad ac hysbyseb. Read Write Inc: Bydd y plant yn cael sesiynau Read Write Inc am ugain munud yn ddyddiol i ddysgu sgiliau sillafu Saesneg. Bydd llyfrau darllen yn cael eu cyfnewid gan y plant unwaith maen nhw wedi gorffen ei darllen. Yn ogystal, bydd yr athrawes yn gwrando ar y plant yn darllen, felly mae’n bwysig eu bod yn dod a’i bagiau darllen i’r ysgol bob dydd. Bydd cofnodion darllen yn mynd adref, hoffwn pe baech yn cofnodi ynddo wrth wrando ar eich plentyn yn darllen. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen gyda’ch plentyn yn aml ac yn trafod a gofyn cwestiynau am beth maent wedi ei ddarllen. Mae croeso iddynt ddarllen llyfrau ychwanegol: cylchgrawn, papur newydd neu unrhyw beth sydd o’i diddordeb, oherwydd credaf fod hi’n bwysig fod plant yn mwynhau’r hyn maent yn ei darllen. Mathemateg a Rhifedd: Y prif agweddau o rifedd y byddwn yn eu hastudio’r tymor hwn fydd: symudiad, mynegiant a fformiwlai (Bl.6), arwynebedd, cyfaint, onglau, safle, cynhwysedd, tebygolrwydd a gwaith data/dosbarthu. Yn ogystal â hyn byddwn yn ymarfer mathemateg pen ac yn datblygu ein gallu i resymu. Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Byddwn yn astudio grymoedd gan ganolbwyntio ar ffrithiant a mesuryddion grymoedd. Byddwn ni’n cael gweithdy i ddatblygu sgiliau codio’r dysgwyr, cynllunio ac yn adeiladu pont ac yn plannu a garddio yn ein gardd ysgol. Y Dyniaethau: Y tymor yma byddwn yn dysgu am hanes mordaith y Mimosa a’r Wladfa ym Mhatagonia, enwogion hanes Cymru, pwysigrwydd y beibl gan gynnwys hanes Mari Jones a’r Esgob William Morgan. Yn ogystal â hyn, gwaith map gan adnabod a labelu prif nodweddion daearyddol Cymru, e.e. afonydd, mynyddoedd, trefi. Y Celfyddydau Mynegiannol: Byddwn yn astudio ac yn efelychu gwaith yr arlunydd Rhiannon Roberts, yn dysgu sut i ddawnsio gwerin ac yn gwrando a gwerthuso cerddoriaeth Cymreig. Iechyd a Lles: Pob dydd Llun byddwn yn gwneud gweithgaredd corfforol/chwaraeon. Mi fydd angen i’r plant ddod â dillad ymarfer corff mewn bag, sef crys-t gwyn, siorts du a trainers, a’i gadael yn yr ysgol. Hefyd bydd angen pâr o sanau os yw eich plentyn yn dewis gwisgo sgert a theits. Byddwn yn cynnal sesiynau ‘Saib a Symud’ yn ddyddiol, er mwyn datblygu lles y dysgwyr, yn ogystal â chwblhau milltir y dydd, dwy waith yr wythnos. Bydd gwersi ABCh y tymor hwn yn canolbwyntio ar Addysg Rhyw a Pherthnasedd. Gwaith Cartref: Bydd y plant yn derbyn gwaith cartref Mathemateg bob pythefnos ac yn yr wythnosau eraill bydd gofyn i’r plant gwblhau tasg gwaith thema. Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Gwener ac angen cael ei gwblhau erbyn wythnos i ddydd Gwener.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Blwyddyn 5 a 6 Tymor yr Haf 2022 Ein thema'r tymor yma yw ‘Cymru a Chymreictod’. Mae llais y dysgwyr a’u syniadau wrth wraidd y dysgu. Mae croeso i chi drafod thema’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol. Dyma beth fyddwn yn eu hastudio ym mhob pwnc: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Byddwn yn cyflawni ein gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna drwy gyfrwng y Saesneg. Bydd ein gwaith yn cyd-fynd law yn llaw gyda thema’r tymor yn ogystal â llyfr darllen y dosbarth sef ‘Twm bach ar y Mimosa’ gan Sian Lewis. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu: llythyr personol, dyddiadur, stori, cerdd, adolygiad ac hysbyseb. Read Write Inc: Bydd y plant yn cael sesiynau Read Write Inc am ugain munud yn ddyddiol i ddysgu sgiliau sillafu Saesneg. Bydd llyfrau darllen yn cael eu cyfnewid gan y plant unwaith maen nhw wedi gorffen ei darllen. Yn ogystal, bydd yr athrawes yn gwrando ar y plant yn darllen, felly mae’n bwysig eu bod yn dod a’i bagiau darllen i’r ysgol bob dydd. Bydd cofnodion darllen yn mynd adref, hoffwn pe baech yn cofnodi ynddo wrth wrando ar eich plentyn yn darllen. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen gyda’ch plentyn yn aml ac yn trafod a gofyn cwestiynau am beth maent wedi ei ddarllen. Mae croeso iddynt ddarllen llyfrau ychwanegol: cylchgrawn, papur newydd neu unrhyw beth sydd o’i diddordeb, oherwydd credaf fod hi’n bwysig fod plant yn mwynhau’r hyn maent yn ei darllen. Mathemateg a Rhifedd: Y prif agweddau o rifedd y byddwn yn eu hastudio’r tymor hwn fydd: symudiad, mynegiant a fformiwlai (Bl.6), arwynebedd, cyfaint, onglau, safle, cynhwysedd, tebygolrwydd a gwaith data/dosbarthu. Yn ogystal â hyn byddwn yn ymarfer mathemateg pen ac yn datblygu ein gallu i resymu. Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Byddwn yn astudio grymoedd gan ganolbwyntio ar ffrithiant a mesuryddion grymoedd. Byddwn ni’n cael gweithdy i ddatblygu sgiliau codio’r dysgwyr, cynllunio ac yn adeiladu pont ac yn plannu a garddio yn ein gardd ysgol. Y Dyniaethau: Y tymor yma byddwn yn dysgu am hanes mordaith y Mimosa a’r Wladfa ym Mhatagonia, enwogion hanes Cymru, pwysigrwydd y beibl gan gynnwys hanes Mari Jones a’r Esgob William Morgan. Yn ogystal â hyn, gwaith map gan adnabod a labelu prif nodweddion daearyddol Cymru, e.e. afonydd, mynyddoedd, trefi. Y Celfyddydau Mynegiannol: Byddwn yn astudio ac yn efelychu gwaith yr arlunydd Rhiannon Roberts, yn dysgu sut i ddawnsio gwerin ac yn gwrando a gwerthuso cerddoriaeth Cymreig. Iechyd a Lles: Pob dydd Llun byddwn yn gwneud gweithgaredd corfforol/chwaraeon. Mi fydd angen i’r plant ddod â dillad ymarfer corff mewn bag, sef crys-t gwyn, siorts du a trainers, a’i gadael yn yr ysgol. Hefyd bydd angen pâr o sanau os yw eich plentyn yn dewis gwisgo sgert a theits. Byddwn yn cynnal sesiynau ‘Saib a Symud’ yn ddyddiol, er mwyn datblygu lles y dysgwyr, yn ogystal â chwblhau milltir y dydd, dwy waith yr wythnos. Bydd gwersi ABCh y tymor hwn yn canolbwyntio ar Addysg Rhyw a Pherthnasedd. Gwaith Cartref: Bydd y plant yn derbyn gwaith cartref Mathemateg bob pythefnos ac yn yr wythnosau eraill bydd gofyn i’r plant gwblhau tasg gwaith thema. Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Gwener ac angen cael ei gwblhau erbyn wythnos i ddydd Gwener.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs