Blwyddyn 5 a 6 Tymor yr Hydref Ein thema ym Mlwyddyn 5 a 6 y tymor hwn yw ‘Sbwriel’. Byddwn yn astudio: Llythrennedd: Byddwn yn cyflawni ein gwaith yng nghyfrwng y Saesneg a Chymraeg bob yn ail bythefnos. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu: dwyn i gof; cyfarwyddiadau; araith; llythyr personol; portread; a disgrifiad. Ein nofel Cymraeg yw ‘Y Cwch a’r Torrwr Tatws’ gan Rhian Pierce Jones. Yn y Seasneg, byddwn yn darllen ‘The Iron Man’ gan Ted Hughes. Rhifedd: Y prif elfennau o rifedd y byddwn yn eu hastudio’r tymor hwn yw: gwerth lle; adio a thynnu; tymheredd; data a dosbarthu; lluosi a rhannun; arian; a mas. Yn ogystal â hyn byddwn yn ymarfer mathemateg pen ac yn datblygu ein gallu i resymu. Gwyddionaeth: Yn ystod yr hanner tymor cyntaf byddwn yn astudio sut gaiff papur ei ailgylchu, cyn symud ymlaen i rymoedd, megis disgyrchiant ac aer yn yr ail hanner tymor. Daearyddiaeth: Byddwn yn ystyried cynaliadwyedd fel rhan o’n thema, ‘Sbwriel’. Addysg Grefyddol: Gofynnwn ‘Byd pwy yw hwn?’ a chanolbwyntio ar stori’r creu a sut y gallwn ofalu am ein byd. Addyg Gorfforol: Byddwn yn cael ei gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a Iau am yr hanner tymor cyntaf, os ydy’r tywydd yn caniatáu. Sicrhewch fod gan eich plentyn eu dillad ymarfer corff yn yr ysgol bob dydd. Yn yr hanner tymor cyntaf byddwn yn chwarae gemau goresgyn a chyfeiriannu. Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar brynhawn Dydd Mercher yn yr ail hanner tymor, a byddwn yn dawnsio ac yn datblygu ein sgiliau gweithio fel tîm. Celf: Byddwn yn astudio gwaith Tricia Jones a Tim Pugh, cyn mynd ati i greu mosaig ein hunain. Dylunio a Thechnoleg: Dylunio a chreu bagiau papur ein hunain. Cerdd: Byddwn yn ystyried sut y gallwn gyfleu sbwriel ac ailgylchu’n gerddorol. Addysg Bersonol a Chymdeithasol: Dechrau Newydd, Cyd-dynnu a chweryla, a Dweud Na i fwlio.
Blwyddyn 5 a 6 Tymor yr Hydref Ein thema ym Mlwyddyn 5 a 6 y tymor hwn yw ‘Sbwriel’. Byddwn yn astudio: Llythrennedd: Byddwn yn cyflawni ein gwaith yng nghyfrwng y Saesneg a Chymraeg bob yn ail bythefnos. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu: dwyn i gof; cyfarwyddiadau; araith; llythyr personol; portread; a disgrifiad. Ein nofel Cymraeg yw ‘Y Cwch a’r Torrwr Tatws’ gan Rhian Pierce Jones. Yn y Seasneg, byddwn yn darllen ‘The Iron Man’ gan Ted Hughes. Rhifedd: Y prif elfennau o rifedd y byddwn yn eu hastudio’r tymor hwn yw: gwerth lle; adio a thynnu; tymheredd; data a dosbarthu; lluosi a rhannun; arian; a mas. Yn ogystal â hyn byddwn yn ymarfer mathemateg pen ac yn datblygu ein gallu i resymu. Gwyddionaeth: Yn ystod yr hanner tymor cyntaf byddwn yn astudio sut gaiff papur ei ailgylchu, cyn symud ymlaen i rymoedd, megis disgyrchiant ac aer yn yr ail hanner tymor. Daearyddiaeth: Byddwn yn ystyried cynaliadwyedd fel rhan o’n thema, ‘Sbwriel’. Addysg Grefyddol: Gofynnwn ‘Byd pwy yw hwn?’ a chanolbwyntio ar stori’r creu a sut y gallwn ofalu am ein byd. Addyg Gorfforol: Byddwn yn cael ei gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a Iau am yr hanner tymor cyntaf, os ydy’r tywydd yn caniatáu. Sicrhewch fod gan eich plentyn eu dillad ymarfer corff yn yr ysgol bob dydd. Yn yr hanner tymor cyntaf byddwn yn chwarae gemau goresgyn a chyfeiriannu. Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar brynhawn Dydd Mercher yn yr ail hanner tymor, a byddwn yn dawnsio ac yn datblygu ein sgiliau gweithio fel tîm. Celf: Byddwn yn astudio gwaith Tricia Jones a Tim Pugh, cyn mynd ati i greu mosaig ein hunain. Dylunio a Thechnoleg: Dylunio a chreu bagiau papur ein hunain. Cerdd: Byddwn yn ystyried sut y gallwn gyfleu sbwriel ac ailgylchu’n gerddorol. Addysg Bersonol a Chymdeithasol: Dechrau Newydd, Cyd-dynnu a chweryla, a Dweud Na i fwlio.
 Ysgol Carreg Emlyn © 2018        Website designed and maintained by H G Web Designs