Blwyddyn 5 a 6 Tymor yr Hydref 2022 Ein thema'r tymor yma yw ‘Dathliadau’. Mae llais y dysgwyr a’u syniadau wrth wraidd y dysgu. Mae croeso i chi drafod thema’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol. Dyma amlinelliad o beth fyddwn yn eu hastudio ym mhob pwnc: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Byddwn yn cyflawni ein gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna drwy gyfrwng y Saesneg. Bydd ein gwaith yn cyd-fynd law yn llaw gyda thema’r tymor yn ogystal â llyfr darllen y dosbarth sef ‘Y Crwt yn y Cefn’, addasiad gan Bethan Mair. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu: Dwyn i gof, llythyr, gwahoddiad, poster, araith, cyfarwyddiadau a rheolau. Read Write Inc: Bydd y plant yn cael sesiynau Read Write Inc am ugain munud yn ddyddiol i ddysgu sgiliau sillafu Saesneg. Byddaf yn gwrando ar y plant yn darllen, felly mae’n bwysig eu bod yn dod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob dydd. Bydd cofnodion darllen yn mynd adref, hoffwn pe baech yn cofnodi ynddo wrth wrando ar eich plentyn yn darllen. Mae croeso iddynt ddarllen llyfrau ychwanegol: cylchgrawn, papur newydd neu unrhyw beth sydd o’i diddordeb. Mathemateg a Rhifedd: Y prif agweddau o rifedd y byddwn yn eu hastudio’r tymor hwn fydd: Adio a thynnu, lluosi a rhannu, gwerth lle, tymheredd, data/dosbarthu, arian, mas, amcangyfrif a gwirio ac ymresymu rhifyddol. Yn ogystal â hyn byddwn yn ymarfer mathemateg pen, cwblhau matiau Mathemateg ac yn datblygu ein gallu i resymu. Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Byddwn yn astudio pwysigrwydd ailgylchu a’r effaith allwn ni a phobl eraill gael ar yr amgylchedd ac ar bethau byw. Byddwn yn dysgu am gylchedau bywyd a dosbarthiadau. Byddwn hefyd yn datblygu ein sgiliau codio wrth ddefnyddio rhaglenni codio Hwb a Scratch. Y Dyniaethau: Y tymor yma byddwn yn dathlu pobl sydd wedi dylanwadu a siapio Cymru. Byddwn yn dysgu am ein hardal leol, pwysigrwydd cynefin ein hunain, ac yn dathlu hanes Cymru. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar ddathliadau'r byd ehangach, ag yn cymharu’r digwyddiadau i rai ni yng Nghymru. Y Celfyddydau Mynegiannol: Byddwn yn astudio ac yn efelychu gwaith yr arlunydd Andy Warhol. Byddwn yn cymryd rhan mewn gweithdy dawns i ddathlu Diwali. Byddwn yn ymarfer a dysgu caneuon tuag at ein gwasanaeth diolchgarwch ac ein Sioe Nadolig hefyd. Iechyd a Lles: Pob dydd Llun byddwn yn gwneud gweithgaredd corfforol/chwaraeon. Byddwn yn edrych ar ein hiechyd meddwl a’n lles emosiynol. Byddwn yn dathlu ein cymeriad, ein personoliaeth ac yn ceisio deall bod y ffordd rydym yn ymwneud a dylanwadau cymdeithasol yn siapio pwy ydyn ni. Gwaith Cartref: Bydd y plant yn derbyn gwaith cartref Mathemateg bob pythefnos ac yn yr wythnosau eraill bydd gofyn i’r plant gwblhau tasg gwaith thema. Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Gwener ac angen cael ei gwblhau erbyn wythnos i ddydd Gwener.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Blwyddyn 5 a 6 Tymor yr Hydref 2022 Ein thema'r tymor yma yw ‘Dathliadau’. Mae llais y dysgwyr a’u syniadau wrth wraidd y dysgu. Mae croeso i chi drafod thema’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol. Dyma amlinelliad o beth fyddwn yn eu hastudio ym mhob pwnc: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Byddwn yn cyflawni ein gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna drwy gyfrwng y Saesneg. Bydd ein gwaith yn cyd-fynd law yn llaw gyda thema’r tymor yn ogystal â llyfr darllen y dosbarth sef ‘Y Crwt yn y Cefn’, addasiad gan Bethan Mair. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu: Dwyn i gof, llythyr, gwahoddiad, poster, araith, cyfarwyddiadau a rheolau. Read Write Inc: Bydd y plant yn cael sesiynau Read Write Inc am ugain munud yn ddyddiol i ddysgu sgiliau sillafu Saesneg. Byddaf yn gwrando ar y plant yn darllen, felly mae’n bwysig eu bod yn dod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob dydd. Bydd cofnodion darllen yn mynd adref, hoffwn pe baech yn cofnodi ynddo wrth wrando ar eich plentyn yn darllen. Mae croeso iddynt ddarllen llyfrau ychwanegol: cylchgrawn, papur newydd neu unrhyw beth sydd o’i diddordeb. Mathemateg a Rhifedd: Y prif agweddau o rifedd y byddwn yn eu hastudio’r tymor hwn fydd: Adio a thynnu, lluosi a rhannu, gwerth lle, tymheredd, data/dosbarthu, arian, mas, amcangyfrif a gwirio ac ymresymu rhifyddol. Yn ogystal â hyn byddwn yn ymarfer mathemateg pen, cwblhau matiau Mathemateg ac yn datblygu ein gallu i resymu. Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Byddwn yn astudio pwysigrwydd ailgylchu a’r effaith allwn ni a phobl eraill gael ar yr amgylchedd ac ar bethau byw. Byddwn yn dysgu am gylchedau bywyd a dosbarthiadau. Byddwn hefyd yn datblygu ein sgiliau codio wrth ddefnyddio rhaglenni codio Hwb a Scratch. Y Dyniaethau: Y tymor yma byddwn yn dathlu pobl sydd wedi dylanwadu a siapio Cymru. Byddwn yn dysgu am ein hardal leol, pwysigrwydd cynefin ein hunain, ac yn dathlu hanes Cymru. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar ddathliadau'r byd ehangach, ag yn cymharu’r digwyddiadau i rai ni yng Nghymru. Y Celfyddydau Mynegiannol: Byddwn yn astudio ac yn efelychu gwaith yr arlunydd Andy Warhol. Byddwn yn cymryd rhan mewn gweithdy dawns i ddathlu Diwali. Byddwn yn ymarfer a dysgu caneuon tuag at ein gwasanaeth diolchgarwch ac ein Sioe Nadolig hefyd. Iechyd a Lles: Pob dydd Llun byddwn yn gwneud gweithgaredd corfforol/chwaraeon. Byddwn yn edrych ar ein hiechyd meddwl a’n lles emosiynol. Byddwn yn dathlu ein cymeriad, ein personoliaeth ac yn ceisio deall bod y ffordd rydym yn ymwneud a dylanwadau cymdeithasol yn siapio pwy ydyn ni. Gwaith Cartref: Bydd y plant yn derbyn gwaith cartref Mathemateg bob pythefnos ac yn yr wythnosau eraill bydd gofyn i’r plant gwblhau tasg gwaith thema. Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Gwener ac angen cael ei gwblhau erbyn wythnos i ddydd Gwener.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs