Blwyddyn 5 a 6 Tymor yr Hydref 2021 Helo a chroeso cynnes i Ddosbarth Blwyddyn 5 a 6. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Llio Davies ac fe fydd Mrs Rhian Jones yn gymhorthydd yn y dosbarth. Bydd Miss Jones yn dysgu’r dosbarth ar brynhawn Mercher. Ein thema y tymor yma yw ‘O’r Fferm i’r Fforc’. Mae llais y dysgwyr a’u syniadau wrth wraidd y dysgu. Mae croeso i chi drafod thema’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol. Dyma beth fyddwn yn eu hastudio ym mhob pwnc: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfarthrebu: Byddwn yn cyflawni ein gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna drwy gyfrwng y Saesneg. Bydd ein gwaith yn cyd-fynd law yn llaw gyda thema’r tymor yn ogystal â llyfr darllen y dosbarth sef ‘O’r Lludw’ gan Michael Morpurgo sydd yn seiliedig ar clwy’r traed a’r genau yn 2001. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu: araith, cyfarwyddiadau, llythyr ffurfiol, dyddiadur ac erthygl papur newydd. Read Write Inc: Bydd y plant yn cael sesiynau Read Write Inc am ugain munud yn ddyddiol i ddysgu sgiliau sillafu Saesneg. Bydd llyfrau darllen yn cael eu cyfnewid gan y plant unwaith maen nhw wedi gorffen ei darllen. Yn ogystal, bydd yr athrawes yn gwrando ar y plant yn darllen, felly mae’n bwysig eu bod yn dod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob dydd. Bydd cofnodion darllen yn mynd adref, hoffwn pe byddech yn cofnodi ynddo wrth wrando ar eich plentyn yn darllen. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen gyda’ch plentyn yn aml ac yn trafod a gofyn cwestiynau am beth maent wedi ei ddarllen. Mae croeso iddynt ddarllen llyfrau ychwanegol: cylchgrawn, papur newydd neu unrhyw beth sydd o’u diddordeb, oherwydd credaf bod hi’n bwysig fod plant yn mwynhau’r hyn maent yn ei darllen. Mathemateg a Rhifedd: Y prif agweddau o rifedd y byddwn yn eu hastudio’r tymor hwn fydd: gwerth lle, adio a thynnu, tymheredd, lluosi a rhannu, ffracsiynau, arian a mas. Yn ogystal â hyn byddwn yn ymarfer mathemateg pen ac yn datblygu ein gallu i resymu. Dyma amlinelliad o’n gwaith thema am y tymor ond bydd tasgau a gweithgareddau yn deillio o syniadau’r plant hefyd. Gwyddoniaeth a Technoleg: Byddwn yn astudio bwyd a deiet, y corff dynol gan gynnwys y system dreulio, grwpiau bwyd a byw yn iach. Byddwn hefyd yn garddio ac yn coginio bwyd o’r ardd ac amryw o bethau eraill. Y Dyniaethau: Y tymor yma byddwn yn dysgu am fwyd o fewn crefyddau, edrych ar fwyd o wahanol wledydd, milltiroedd bwyd, mewnforio ac allforio, masnach deg a dognau bwyd yn yr Ail Ryfel Byd. Iechyd a Lles: Byddwn yn edrych ar bwysigrwydd bwyta a chadw yn iach. Bob dydd Llun byddwn yn gwneud ymarfer corff. Mi fydd angen i’r plant ddod â dillad ymarfer corff mewn bag, sef crys-t gwyn, siorts du a trainers, a’u gadael yn yr ysgol. Hefyd bydd angen pâr o sanau os yw eich plentyn yn dewis gwisgo sgert a theits. Dechrau Newydd Cyd-dynnu a chweryla a Dweud Na wrth fwlio fydd y themau lles y tymor yma. Y Celfyddydau Mynegiannol: Byddwn yn braslunio lluniau o fwyd, yn efelychu gwaith yr arlunydd Jason Mecier. Canu a chreu caneuon canu ac ymateb. Dysgu caneuon Diolchgarwch a’r Nadolig Gwaith Cartref: Bydd y plant yn derbyn gwaith cartref Mathemateg bob pythefnos ac yn yr wythnosau eraill bydd gofyn i’r plant gwblhau tasg gwaith thema. Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Ddydd Gwener ac angen cael ei gwblhau erbyn wythnos i Ddydd Gwener.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Blwyddyn 5 a 6 Tymor yr Hydref 2021 Helo a chroeso cynnes i Ddosbarth Blwyddyn 5 a 6. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Llio Davies ac fe fydd Mrs Rhian Jones yn gymhorthydd yn y dosbarth. Bydd Miss Jones yn dysgu’r dosbarth ar brynhawn Mercher. Ein thema y tymor yma yw ‘O’r Fferm i’r Fforc’. Mae llais y dysgwyr a’u syniadau wrth wraidd y dysgu. Mae croeso i chi drafod thema’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol. Dyma beth fyddwn yn eu hastudio ym mhob pwnc: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfarthrebu: Byddwn yn cyflawni ein gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna drwy gyfrwng y Saesneg. Bydd ein gwaith yn cyd-fynd law yn llaw gyda thema’r tymor yn ogystal â llyfr darllen y dosbarth sef ‘O’r Lludw’ gan Michael Morpurgo sydd yn seiliedig ar clwy’r traed a’r genau yn 2001. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu: araith, cyfarwyddiadau, llythyr ffurfiol, dyddiadur ac erthygl papur newydd. Read Write Inc: Bydd y plant yn cael sesiynau Read Write Inc am ugain munud yn ddyddiol i ddysgu sgiliau sillafu Saesneg. Bydd llyfrau darllen yn cael eu cyfnewid gan y plant unwaith maen nhw wedi gorffen ei darllen. Yn ogystal, bydd yr athrawes yn gwrando ar y plant yn darllen, felly mae’n bwysig eu bod yn dod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob dydd. Bydd cofnodion darllen yn mynd adref, hoffwn pe byddech yn cofnodi ynddo wrth wrando ar eich plentyn yn darllen. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen gyda’ch plentyn yn aml ac yn trafod a gofyn cwestiynau am beth maent wedi ei ddarllen. Mae croeso iddynt ddarllen llyfrau ychwanegol: cylchgrawn, papur newydd neu unrhyw beth sydd o’u diddordeb, oherwydd credaf bod hi’n bwysig fod plant yn mwynhau’r hyn maent yn ei darllen. Mathemateg a Rhifedd: Y prif agweddau o rifedd y byddwn yn eu hastudio’r tymor hwn fydd: gwerth lle, adio a thynnu, tymheredd, lluosi a rhannu, ffracsiynau, arian a mas. Yn ogystal â hyn byddwn yn ymarfer mathemateg pen ac yn datblygu ein gallu i resymu. Dyma amlinelliad o’n gwaith thema am y tymor ond bydd tasgau a gweithgareddau yn deillio o syniadau’r plant hefyd. Gwyddoniaeth a Technoleg: Byddwn yn astudio bwyd a deiet, y corff dynol gan gynnwys y system dreulio, grwpiau bwyd a byw yn iach. Byddwn hefyd yn garddio ac yn coginio bwyd o’r ardd ac amryw o bethau eraill. Y Dyniaethau: Y tymor yma byddwn yn dysgu am fwyd o fewn crefyddau, edrych ar fwyd o wahanol wledydd, milltiroedd bwyd, mewnforio ac allforio, masnach deg a dognau bwyd yn yr Ail Ryfel Byd. Iechyd a Lles: Byddwn yn edrych ar bwysigrwydd bwyta a chadw yn iach. Bob dydd Llun byddwn yn gwneud ymarfer corff. Mi fydd angen i’r plant ddod â dillad ymarfer corff mewn bag, sef crys-t gwyn, siorts du a trainers, a’u gadael yn yr ysgol. Hefyd bydd angen pâr o sanau os yw eich plentyn yn dewis gwisgo sgert a theits. Dechrau Newydd Cyd-dynnu a chweryla a Dweud Na wrth fwlio fydd y themau lles y tymor yma. Y Celfyddydau Mynegiannol: Byddwn yn braslunio lluniau o fwyd, yn efelychu gwaith yr arlunydd Jason Mecier. Canu a chreu caneuon canu ac ymateb. Dysgu caneuon Diolchgarwch a’r Nadolig Gwaith Cartref: Bydd y plant yn derbyn gwaith cartref Mathemateg bob pythefnos ac yn yr wythnosau eraill bydd gofyn i’r plant gwblhau tasg gwaith thema. Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Ddydd Gwener ac angen cael ei gwblhau erbyn wythnos i Ddydd Gwener.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs