Blwyddyn 5 a 6 Tymor yr Hydref 2019 Llythrennedd: Byddwn yn cyflawni ein gwaith yng nghyfrwng y Saesneg a Chymraeg bob yn ail bythefnos. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu: dwyn i gof; cyfarwyddiadau; araith; llythyr personol; portread; a disgrifiad.  Ein nofel Gymraeg y tymor hwn fydd ‘Fi a Joe Allen’ gan Manon Steffan Ros, ac yn Saesneg, byddwn yn darllen ‘Pig Heart Boy’ gan Malorie Blackman.  Rhifedd: Y prif elfennau o rifedd y byddwn yn eu hastudio’r tymor hwn yw: gwerth lle; adio a thynnu; tymheredd; data a dosbarthu; lluosi a rhannu; arian; a mas. Yn ogystal â hyn byddwn yn ymarfer mathemateg pen ac yn datblygu ein gallu i resymu. Mae’r plant wedi penderfynu yr hoffent ddysgu am y Corff ac am Chwaraeon y tymor hwn. Byddwn yn dysgu am organau hanfodol y corff a sut i gynnal ffordd o fyw iachus a phwysigrwydd gwneud hyn. Hefyd, byddwn yn dysgu am sut mae gofal iechyd wedi newid dros amser a yn ogystal a chredoau diwylliannau gwahanol am iechyd a lles. Mae croeso ichi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol yn cael eu cynnal ar Ddydd Llun a Mawrth, ond sicrhewch fod gan eich plentyn eu dillad Addysg Gorfforol (crys-t gwyn plaen a throwsus byr du) bob dydd.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Blwyddyn 5 a 6 Tymor yr Hydref 2019 Llythrennedd: Byddwn yn cyflawni ein gwaith yng nghyfrwng y Saesneg a Chymraeg bob yn ail bythefnos. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu: dwyn i gof; cyfarwyddiadau; araith; llythyr personol; portread; a disgrifiad.  Ein nofel Gymraeg y tymor hwn fydd ‘Fi a Joe Allen’ gan Manon Steffan Ros, ac yn Saesneg, byddwn yn darllen ‘Pig Heart Boy’ gan Malorie Blackman.  Rhifedd: Y prif elfennau o rifedd y byddwn yn eu hastudio’r tymor hwn yw: gwerth lle; adio a thynnu; tymheredd; data a dosbarthu; lluosi a rhannu; arian; a mas. Yn ogystal â hyn byddwn yn ymarfer mathemateg pen ac yn datblygu ein gallu i resymu. Mae’r plant wedi penderfynu yr hoffent ddysgu am y Corff ac am Chwaraeon y tymor hwn. Byddwn yn dysgu am organau hanfodol y corff a sut i gynnal ffordd o fyw iachus a phwysigrwydd gwneud hyn. Hefyd, byddwn yn dysgu am sut mae gofal iechyd wedi newid dros amser a yn ogystal a chredoau diwylliannau gwahanol am iechyd a lles. Mae croeso ichi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol yn cael eu cynnal ar Ddydd Llun a Mawrth, ond sicrhewch fod gan eich plentyn eu dillad Addysg Gorfforol (crys-t gwyn plaen a throwsus byr du) bob dydd.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs