Blwyddyn 3 a 4 Tymor yr Hydref Ein thema ym Mlwyddyn 3 a 4 tymor yma yw ‘Teithio’. Dyma beth fyddwn yn ei astudio ym mhob pwnc: Llythrennedd: Byddwn yn gwneud ein gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna trwy gyfrwng y Saesneg. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu dwyn i gof, cyfarwyddiadau, araith, llythyr personol, portread a disgrifiad. Y nofel y byddwn yn ei ddarllen bydd ‘Siencyn a’r Sipsiwn’ gan Eurgain Haf. Yn ogystal a ‘The Hodgeheg’ gan Dick King-Smith. Rhifedd: Y prif bethau y byddwn yn eu hastudio fydd adio a thynnu, gwerth lle, odrifau ac eilrifau, tymheredd, data a dosbarthu. lluosi a rhannu, ffracsiynau, arian a mas. Gwyddoniaeth: Yn ystod yr hanner tymor cyntaf byddwn yn astudio ‘Priodweddau defnyddiau’ ac yna ‘Grym ffrithiant’ yn ystod yr ail hanner dymor. Hanes: Byddwn yn edrych ar sut gludiant oedd yn yr ail ganrif ar bymtheg, bywyd plentyn yn ystod Oes Fictoria a pham ymfudodd llawer o’r Cymry allan i Batagonia. Daearyddiaeth: Byddwn yn astudio materion daearyddol sydd yn codi yn y newyddion. Addysg Grefyddol: Byddwn yn astudio sut mae bywyd yn debyg i siwrnau, yn nodi cerrig milltir- geni, bedydd, priodas Cristnogol, priodas Hindwaidd a sut i ddelio a cholled - aelod o’r teulu neu anifail. Addysg Gorfforol: Bob dydd Llun a Mercher. Gemau cystadleuol a chyfeiriannu yn ystod yr hanner tymor cyntaf a dawns a gweithio fel tîm yn ystod yr ail hanner. Celf: Byddwn yn edrych ar waith yr artistiaid Eleanor Glover a Jo Lawrence ac yn ceisio efelychu eu gwaith trwy greu pypedau
Blwyddyn 3 a 4 Tymor yr Hydref Ein thema ym Mlwyddyn 3 a 4 tymor yma yw ‘Teithio’. Dyma beth fyddwn yn ei astudio ym mhob pwnc: Llythrennedd: Byddwn yn gwneud ein gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna trwy gyfrwng y Saesneg. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu dwyn i gof, cyfarwyddiadau, araith, llythyr personol, portread a disgrifiad. Y nofel y byddwn yn ei ddarllen bydd ‘Siencyn a’r Sipsiwn’ gan Eurgain Haf. Yn ogystal a ‘The Hodgeheg’ gan Dick King- Smith. Rhifedd: Y prif bethau y byddwn yn eu hastudio fydd adio a thynnu, gwerth lle, odrifau ac eilrifau, tymheredd, data a dosbarthu. lluosi a rhannu, ffracsiynau, arian a mas. Gwyddoniaeth: Yn ystod yr hanner tymor cyntaf byddwn yn astudio ‘Priodweddau defnyddiau’ ac yna ‘Grym ffrithiant’ yn ystod yr ail hanner dymor. Hanes: Byddwn yn edrych ar sut gludiant oedd yn yr ail ganrif ar bymtheg, bywyd plentyn yn ystod Oes Fictoria a pham ymfudodd llawer o’r Cymry allan i Batagonia. Daearyddiaeth: Byddwn yn astudio materion daearyddol sydd yn codi yn y newyddion. Addysg Grefyddol: Byddwn yn astudio sut mae bywyd yn debyg i siwrnau, yn nodi cerrig milltir- geni, bedydd, priodas Cristnogol, priodas Hindwaidd a sut i ddelio a cholled - aelod o’r teulu neu anifail. Addysg Gorfforol: Bob dydd Llun a Mercher. Gemau cystadleuol a chyfeiriannu yn ystod yr hanner tymor cyntaf a dawns a gweithio fel tîm yn ystod yr ail hanner. Celf: Byddwn yn edrych ar waith yr artistiaid Eleanor Glover a Jo Lawrence ac yn ceisio efelychu eu gwaith trwy greu pypedau cysgodion. Dylunio a Thechnoleg: Cynllunio a chreu cerbydau sydd yn teithio. Cerdd: Sut allwn ni gyfleu taith drwy gerddoriaeth? A.B.CH: Dechrau Newydd  Cyd-dynnu a cweryla a Dweud Na wrth fwlio.
 Ysgol Carreg Emlyn © 2018        Website designed and maintained by H G Web Designs