Blwyddyn 3 a 4 Croeso cynnes i Ddosbarth Blwyddyn 3 a 4. Yr athrawon dosbarth yw Mrs Ellis a Miss Smith. Mae Mrs Ellis yn dysgu ar ddydd Llun a dydd Mawrth, a Miss Smith am weddill yr wythnos. Tymor yr Hydref 2019 Ein thema tymor yma yw ‘Fuoch chi ‘rioed yn morio?’ a fydd yn ymwneud a’r môr. Mae croeso ichi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Llythrennedd: Byddwn yn gwneud ein gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna drwy gyfrwng y Saesneg. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu araith, cyfarwyddiadau, esboniad, llythyr personol, portread a disgrifiad. Un o’r nofelau y byddwn yn ei ddarllen fydd ‘Teyrnas Kensuke’, yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Rhifedd: Y prif bethau y byddwn yn eu hastudio fydd adio a thynnu, lluosi a rhannu, gwerth lle, ffracsiynau, arian, tymheredd, amser, mas a data a dosbarthu. Gwyddoniaeth: Ein themau y tymor yma fydd Creigiau a Phridd, a Golau. Mae croeso i’r plant ddod ag unrhyw beth yn ymwneud a’r gwaith i ddangos i weddill y dosbarth. Addysg Gorfforol: Mi fydd gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mawrth ac ar ddydd Gwener. Gall eich plentyn gadw’r dillad addysg gorfforol yn yr ysgol. Byddant yn cael eu hanfon adref ar ddiwedd hanner tymor, neu ynghynt os gwelwn fod angen eu golchi. Mi fyddwn yn mynd i nofio ar brynhawn dydd Gwener ar ôl hanner tymor. A.B.CH: Y tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar Dechrau Newydd, Cyd-dynnu a cweryla a Dweud na wrth fwlio.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Blwyddyn 3 a 4 Croeso cynnes i Ddosbarth Blwyddyn 3 a 4. Yr athrawon dosbarth yw Mrs Ellis a Miss Smith. Mae Mrs Ellis yn dysgu ar ddydd Llun a dydd Mawrth, a Miss Smith am weddill yr wythnos. Tymor yr Hydref 2019 Ein thema tymor yma yw ‘Fuoch chi ‘rioed yn morio?’ a fydd yn ymwneud a’r môr. Mae croeso ichi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Llythrennedd: Byddwn yn gwneud ein gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna drwy gyfrwng y Saesneg. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu araith, cyfarwyddiadau, esboniad, llythyr personol, portread a disgrifiad. Un o’r nofelau y byddwn yn ei ddarllen fydd ‘Teyrnas Kensuke’, yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Rhifedd: Y prif bethau y byddwn yn eu hastudio fydd adio a thynnu, lluosi a rhannu, gwerth lle, ffracsiynau, arian, tymheredd, amser, mas a data a dosbarthu. Gwyddoniaeth: Ein themau y tymor yma fydd Creigiau a Phridd, a Golau. Mae croeso i’r plant ddod ag unrhyw beth yn ymwneud a’r gwaith i ddangos i weddill y dosbarth. Addysg Gorfforol: Mi fydd gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mawrth ac ar ddydd Gwener. Gall eich plentyn gadw’r dillad addysg gorfforol yn yr ysgol. Byddant yn cael eu hanfon adref ar ddiwedd hanner tymor, neu ynghynt os gwelwn fod angen eu golchi. Mi fyddwn yn mynd i nofio ar brynhawn dydd Gwener ar ôl hanner tymor. A.B.CH: Y tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar Dechrau Newydd, Cyd- dynnu a cweryla a Dweud na wrth fwlio.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs