Blwyddyn 3 a 4 Tymor yr Haf 2022 Ein thema ym Mlwyddyn 3 a 4 tymor yma yw ‘Cymru a Chymreictod’. Dyma beth fyddwn yn ei astudio ym mhob maes: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Byddwn yn gwneud ein gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna trwy gyfrwng y Saesneg. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu Stori, Taflen Wybodaeth, Adolygiad Llyfr, Cerddi, Blog ayyb. Y llyfrau y byddwn yn ei ddarllen bydd Betsi Cadwaladr – Nyrs Yn Oes Fictoria / A Victorian Nurse a Gelert, Y Ci Ffyddlon. Bydd plant Cyfnod Allweddol 2 yn gwneud ‘Read, Write, Ink’ bob bora, er mwyn gwella sillafu Saesneg. Mathemateg a Rhifedd: Y prif unedau y byddwn yn eu hastudio fydd adio a thynnu, lluosi a rhannu, gwaith cwmpawd, cynhwysedd, cymesuredd, adlewyrchiad a gwaith data. Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Yn ystod y tymor byddwn yn astudio Planhigion, Ffrithiant a chael cyfle i wneud Bara Brith. Dyniaethau: Byddwn yn astudio hanes Betsi Cadaladr, Hanes Yr Urdd, defnydd o’r ‘Welsh Knot’, Baner Cymru, Y Beibl Cymraeg, ymweld a Chapel / Eglwys, ac edrych ar leoliad Clocaenog a Chymru o fewn Ewrob a’r Byd. Iechyd a Lles: Byddwn yn rhedeg milltir ddwy waith yr wythnos, chwarae rownderi/cyfeiriannu ar ddydd Iau am yr hanner tymor cyntaf ac yna Athletau a dawnsio gwerin ar ôl hanner tymor, Yoga yn ddyddiol ac ‘Amser Cylch’ a chael thrafodaethau – e.e. Sut allen ni helpu ein hunain ac eraill? Celfyddyd Mynegiannol: Edrych ar gyflwyniad Pwerbwynt am flancedi Traddodiadol Cymreig. Gwehyddu patrymau Cymreig gan ddefnyddio cardfwrdd lliwgar. Astudio gwaith Kyffin Williams – efelychu ei waith. Dysgu caneuon e.e. Mae Hen Wlad Fy Nhadau, Sosban Fach ayyb. Dawns – Cael profiad o Ddawnsio Gwerin.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Blwyddyn 3 a 4 Tymor yr Haf 2022 Ein thema ym Mlwyddyn 3 a 4 tymor yma yw ‘Cymru a Chymreictod’. Dyma beth fyddwn yn ei astudio ym mhob maes: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Byddwn yn gwneud ein gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna trwy gyfrwng y Saesneg. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu Stori, Taflen Wybodaeth, Adolygiad Llyfr, Cerddi, Blog ayyb. Y llyfrau y byddwn yn ei ddarllen bydd Betsi Cadwaladr – Nyrs Yn Oes Fictoria / A Victorian Nurse a Gelert, Y Ci Ffyddlon. Bydd plant Cyfnod Allweddol 2 yn gwneud ‘Read, Write, Ink’ bob bora, er mwyn gwella sillafu Saesneg. Mathemateg a Rhifedd: Y prif unedau y byddwn yn eu hastudio fydd adio a thynnu, lluosi a rhannu, gwaith cwmpawd, cynhwysedd, cymesuredd, adlewyrchiad a gwaith data. Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Yn ystod y tymor byddwn yn astudio Planhigion, Ffrithiant a chael cyfle i wneud Bara Brith. Dyniaethau: Byddwn yn astudio hanes Betsi Cadaladr, Hanes Yr Urdd, defnydd o’r ‘Welsh Knot’, Baner Cymru, Y Beibl Cymraeg, ymweld a Chapel / Eglwys, ac edrych ar leoliad Clocaenog a Chymru o fewn Ewrob a’r Byd. Iechyd a Lles: Byddwn yn rhedeg milltir ddwy waith yr wythnos, chwarae rownderi/cyfeiriannu ar ddydd Iau am yr hanner tymor cyntaf ac yna Athletau a dawnsio gwerin ar ôl hanner tymor, Yoga yn ddyddiol ac ‘Amser Cylch’ a chael thrafodaethau – e.e. Sut allen ni helpu ein hunain ac eraill? Celfyddyd Mynegiannol: Edrych ar gyflwyniad Pwerbwynt am flancedi Traddodiadol Cymreig. Gwehyddu patrymau Cymreig gan ddefnyddio cardfwrdd lliwgar. Astudio gwaith Kyffin Williams – efelychu ei waith. Dysgu caneuon e.e. Mae Hen Wlad Fy Nhadau, Sosban Fach ayyb. Dawns – Cael profiad o Ddawnsio Gwerin.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs