Blwyddyn 1 a 2 Tymor yr Haf 2022 Ein thema y tymor yma ydy “ Y Ddraig Fach Goch.” Byddwn yn selio llawer o’r gwaith y tymor hwn ar y llyfrau - ‘Alun yr Arth a’r Ddraig Fach Goch,’ gan Tomos Morgan, ynghyd ag ambell lyfr arall o’r gyfres. Dyma amlinelliad o waith y tymor, ond byddwn hefyd yn dilyn rhai o syniadau’r plant. Iechyd a Llês - gemau tîm syml, sgiliau pêl, ymarfer ar gyfer y Mabolgampau. Dysgu enwau cywir gwahanol rannau o’r corff. cadw’n ddiogel. Mathemateg - adio a thynnu, (lluosi a rhannu Blwyddyn 2) Symudiad - chwarter tro clocwedd/gwrthglocwedd, hanner tro, tro cyflawn. Patrymau, amcangyfrif a gwirio, ffracsiynau, data a dosbarthu. Iaith - creu stori, adolygu llyfr, mynegi barn, barddoniaeth. Gwyddoniaeth a Thechnoleg - Pa ddeunyddiau fyddai’r gorau i gadw’r ddraig yn sych, arbrofi gyda deunyddiau gwrth-ddŵr a defnyddio’r wybodaeth i greu cartref i’r ddraig. Garddio a phlannu llysiau. Arbrofi gydag awyrennau papur. Celfyddydau Mynegiannol - dysgu dawns Cylch y Cymru, cyfansoddi cerddoriaeth syml, astudio gwaith yr artist Ruth Jên. Dyniaethau - Chwedlau a hanes Cymru. Hanes yr awyrennau cyntaf.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Blwyddyn 1 a 2 Tymor yr Haf 2022 Ein thema y tymor yma ydy “ Y Ddraig Fach Goch.” Byddwn yn selio llawer o’r gwaith y tymor hwn ar y llyfrau - ‘Alun yr Arth a’r Ddraig Fach Goch,’ gan Tomos Morgan, ynghyd ag ambell lyfr arall o’r gyfres. Dyma amlinelliad o waith y tymor, ond byddwn hefyd yn dilyn rhai o syniadau’r plant. Iechyd a Llês - gemau tîm syml, sgiliau pêl, ymarfer ar gyfer y Mabolgampau. Dysgu enwau cywir gwahanol rannau o’r corff. cadw’n ddiogel. Mathemateg - adio a thynnu, (lluosi a rhannu Blwyddyn 2) Symudiad - chwarter tro clocwedd/gwrthglocwedd, hanner tro, tro cyflawn. Patrymau, amcangyfrif a gwirio, ffracsiynau, data a dosbarthu. Iaith - creu stori, adolygu llyfr, mynegi barn, barddoniaeth. Gwyddoniaeth a Thechnoleg - Pa ddeunyddiau fyddai’r gorau i gadw’r ddraig yn sych, arbrofi gyda deunyddiau gwrth- ddŵr a defnyddio’r wybodaeth i greu cartref i’r ddraig. Garddio a phlannu llysiau. Arbrofi gydag awyrennau papur. Celfyddydau Mynegiannol - dysgu dawns Cylch y Cymru, cyfansoddi cerddoriaeth syml, astudio gwaith yr artist Ruth Jên. Dyniaethau - Chwedlau a hanes Cymru. Hanes yr awyrennau cyntaf.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs