Blwyddyn 1 a 2 Tymor yr Hydref 2019 Croeso mawr i Ddosbarth Blwyddyn 1 a 2, i’r plant ac i’r rhieni. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Hughes gyda Miss Elen Jones yn cynorthwyo. Bydd plant y Dosbarth Derbyn a Mrs Edmunds yn rhan o’r dosbarth pob prynhawn. Ar rai dyddiau byddant yn dod atom i’r ystafell ddosbarth ac ar ddyddiau eraill byddant yn parhau â’u tasgau yn y dosbarth Derbyn. Bydd Miss Einir Jones yn dysgu’r dosbarth ar brynhawn Llun gan ganolbwyntio ar y ‘celfyddydau mynegiannol’ sef cerddoriaeth, celf, dawns a drama. Byddwn yn cael ‘ymarfer corff’ ar ddydd Gwener. Felly bydd angen gwisg ymarfer corff ar ddydd Llun a Gwener. Gall eich plentyn gadw’r dillad addysg gorfforol yn yr ysgol. Byddant yn cael eu hanfon adref ar ddiwedd hanner tymor, neu ynghynt os gwelwn fod angen eu golchi. Bydd llyfrau darllen yn cael eu newid ar ddydd Iau a dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen gyda’ch plentyn bob diwrnod a gwerthfawrogwn eich sylwadau yn y ‘record darllen.’ Mae rhwydd hynt ichi ddarllen llyfrau ychwanegol gyda’ch plentyn, o’r cartref neu’r llyfrgell ac mae croeso ichi wneud cofnod o’r rheiny hefyd yn y record darllen. Mae’r plant wedi dewis y thema ‘Dwi’n Hoffi Fi Fy Hun’ felly byddwn yn ymateb i gwestiynau’r plant, gan ddysgu sut mae’r corff yn gweithio, teimladau, cadw’n iach a’r synhwyrau. Mae croeso ichi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Yn y gwersi iaith byddwn yn canolbwyntio ar ysgrifennu adroddiad personol, cyfarwyddiadau, darn darbwyllo, poster, disgrifiad, llythyr, portread, rhestrau a gwahoddiad. Yn y gwersi mathemateg byddwn yn canolbwyntio ar odrifau ac eilrifau, gwerth lle, adio, tynnu a thymheredd. ffracsiynau, (lluosi, rhannu – Blwyddyn 2) arian, phwyso. Edrychwn ymlaen at gael amser prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Blwyddyn 1 a 2 Tymor yr Hydref 2019 Croeso mawr i Ddosbarth Blwyddyn 1 a 2, i’r plant ac i’r rhieni. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Hughes gyda Miss Elen Jones yn cynorthwyo. Bydd plant y Dosbarth Derbyn a Mrs Edmunds yn rhan o’r dosbarth pob prynhawn. Ar rai dyddiau byddant yn dod atom i’r ystafell ddosbarth ac ar ddyddiau eraill byddant yn parhau â’u tasgau yn y dosbarth Derbyn. Bydd Miss Einir Jones yn dysgu’r dosbarth ar brynhawn Llun gan ganolbwyntio ar y ‘celfyddydau mynegiannol’ sef cerddoriaeth, celf, dawns a drama. Byddwn yn cael ‘ymarfer corff’ ar ddydd Gwener. Felly bydd angen gwisg ymarfer corff ar ddydd Llun a Gwener. Gall eich plentyn gadw’r dillad addysg gorfforol yn yr ysgol. Byddant yn cael eu hanfon adref ar ddiwedd hanner tymor, neu ynghynt os gwelwn fod angen eu golchi. Bydd llyfrau darllen yn cael eu newid ar ddydd Iau a dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen gyda’ch plentyn bob diwrnod a gwerthfawrogwn eich sylwadau yn y ‘record darllen.’ Mae rhwydd hynt ichi ddarllen llyfrau ychwanegol gyda’ch plentyn, o’r cartref neu’r llyfrgell ac mae croeso ichi wneud cofnod o’r rheiny hefyd yn y record darllen. Mae’r plant wedi dewis y thema ‘Dwi’n Hoffi Fi Fy Hun’ felly byddwn yn ymateb i gwestiynau’r plant, gan ddysgu sut mae’r corff yn gweithio, teimladau, cadw’n iach a’r synhwyrau. Mae croeso ichi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Yn y gwersi iaith byddwn yn canolbwyntio ar ysgrifennu adroddiad personol, cyfarwyddiadau, darn darbwyllo, poster, disgrifiad, llythyr, portread, rhestrau a gwahoddiad. Yn y gwersi mathemateg byddwn yn canolbwyntio ar odrifau ac eilrifau, gwerth lle, adio, tynnu a thymheredd. ffracsiynau, (lluosi, rhannu – Blwyddyn 2) arian, phwyso. Edrychwn ymlaen at gael amser prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs