Blwyddyn 1 a 2 Tymor yr Hydref Croeso mawr i Ddosbarth Blwyddyn 1 a 2, i’r plant ac i’r rhieni. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Hughes gyda Miss Elen Jones ac Anti Kaya yn cynorthwyo. Bydd Mrs Lloyd yn addysgu Celf bob yn ail brynhawn Iau a Mrs Edwards yn addysgu cerddoriaeth bob yn ail bnawn Mercher. Byddwn yn cael ymarfer corff ar ddydd Llun a Gwener. Bydd angen gwisg briodol a gall eich plentyn gadw’r dillad addysg gorfforol yn yr ysgol. Bydd llyfrau darllen yn cael eu newid ar ddydd Gwener a dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen gyda’ch plentyn bob diwrnod a gwerthfawrogwn eich sylwadau yn y ‘record darllen.’ Ein thema y tymor yma yw ‘Dyma Fi Yn Fy Siwmper Ysgol’. Mae croeso ichi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plenty gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Iaith - byddwn yn canolbwyntio ar ysgrifennu adroddiad, cyfarwyddiadau, esbonio, darn darbwyllo, poster, rheolau, llythyr personol, portread, disgrifiad, rhestrau, gwahoddiad ac e bost. Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol - hylendid a diogelwch personol, rheolau’r ysgol, pwysigrwydd ymarfer corff a bwyd a diod iach, trafod teimladau a deall bod gan bobl a phlant eraill deimladau hefyd, deall bod angen gofal ar blanhigion ac anifeiliaid anwes,  trafod arwyr y plant. Mathemateg - adio, tynnu, gwerth lle, tymheredd, graffiau syml, dosbarthu mewn mwy nac un ffordd, amcangyfrif, odrifau ac eilrifau, más, arian, ffracsiynau, (lluosi a rhannu - B.2.) Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd - dysgu enwau gwahanol rannau’r corffdynol a phlanhigion,  trafod y gwahaniaethau rhwng gwahanol anifeiliaid a phlanhigion er mwyn eu dosbarthu, trafod y pum synnwyr, adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau rhyngddynt hwy eu hunain a phlant eraill, sut mae’r tywydd yn effeithio ar rai anifeiliaid, sut mae oeri a chynhesu rhai deunyddiau yn newid eu siâp, sut y gall gweithredoedd pobl niweidio neu wella’r amgylchedd, dechrau adnabod y gwahaniaethau rhwng ffyrdd o fyw mewn gwahanol gyfnodau. Datblygiad Corfforol - gemau tîm syml, cystadleuol a chydweithredol, defnyddio offer man e.e bagiau ffa, hŵps, peli Datblygiad Creadigol - Dysgu a pherfformio amrywiol ganeuon, cadw curiad ac arbrofi gydag amrywiol offerynnau.  Gwaith yr artist Tim Pugh. Addysg Grefyddol - Iesu’n gostegu’r storm, stori’r haul a’r gwynt, effaith y tywydd ar fywydau pobl mewn gwahanol wledydd, ysgrifennu gweddï, gwasanaeth diolchgarwch, stori’r Nadolig. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Blwyddyn 1 a 2 Tymor yr Hydref Croeso mawr i Ddosbarth Blwyddyn 1 a 2, i’r plant ac i’r rhieni. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Hughes gyda Miss Elen Jones ac Anti Kaya yn cynorthwyo. Bydd Mrs Lloyd yn addysgu Celf bob yn ail brynhawn Iau a Mrs Edwards yn addysgu cerddoriaeth bob yn ail bnawn Mercher. Byddwn yn cael ymarfer corff ar ddydd Llun a Gwener. Bydd angen gwisg briodol a gall eich plentyn gadw’r dillad addysg gorfforol yn yr ysgol. Bydd llyfrau darllen yn cael eu newid ar ddydd Gwener a dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen gyda’ch plentyn bob diwrnod a gwerthfawrogwn eich sylwadau yn y ‘record darllen.’ Ein thema y tymor yma yw ‘Dyma Fi Yn Fy Siwmper Ysgol’. Mae croeso ichi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plenty gan ddod ag unrhyw lyfrau, lluniau, arteffactau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Iaith - byddwn yn canolbwyntio ar ysgrifennu adroddiad, cyfarwyddiadau, esbonio, darn darbwyllo, poster, rheolau, llythyr personol, portread, disgrifiad, rhestrau, gwahoddiad ac e bost. Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol -hylendid a diogelwch personol, rheolau’r ysgol, pwysigrwydd ymarfer corff a bwyd a diod iach, trafod teimladau a deall bod gan bobl a phlant eraill deimladau hefyd, deall bod angen gofal ar blanhigion ac anifeiliaid anwes,  trafod arwyr y plant. Mathemateg - adio, tynnu, gwerth lle, tymheredd, graffiau syml, dosbarthu mewn mwy nac un ffordd, amcangyfrif, odrifau ac eilrifau, más, arian, ffracsiynau, (lluosi a rhannu - B.2.) Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd - dysgu enwau gwahanol rannau’r corffdynol a phlanhigion,  trafod y gwahaniaethau rhwng gwahanol anifeiliaid a phlanhigion er mwyn eu dosbarthu, trafod y pum synnwyr, adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau rhyngddynt hwy eu hunain a phlant eraill, sut mae’r tywydd yn effeithio ar rai anifeiliaid, sut mae oeri a chynhesu rhai deunyddiau yn newid eu siâp, sut y gall gweithredoedd pobl niweidio neu wella’r amgylchedd, dechrau adnabod y gwahaniaethau rhwng ffyrdd o fyw mewn gwahanol gyfnodau. Datblygiad Corfforol - gemau tîm syml, cystadleuol a chydweithredol, defnyddio offer man e.e bagiau ffa, hŵps, peli Datblygiad Creadigol - Dysgu a pherfformio amrywiol ganeuon, cadw curiad ac arbrofi gydag amrywiol offerynnau.  Gwaith yr artist Tim Pugh. Addysg Grefyddol - Iesu’n gostegu’r storm, stori’r haul a’r gwynt, effaith y tywydd ar fywydau pobl mewn gwahanol wledydd, ysgrifennu gweddï, gwasanaeth diolchgarwch, stori’r Nadolig. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
 Ysgol Carreg Emlyn © 2018        Website designed and maintained by H G Web Designs