Blwyddyn 1 a 2 Croeso mawr i Ddosbarth Blwyddyn 1 a 2, i’r plant ac i’r rhieni. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Hughes gyda Miss Elen Jones yn cynorthwyo. Bydd plant y Dosbarth Derbyn yn ymuno â’r dosbarth ar brynhawniau Iau a Gwener. Bydd Miss Einir Jones yn dysgu’r dosbarth ar brynhawn Iau. Byddwn yn cael ‘ymarfer corff’ ar brynhawn Mercher. Bydd angen gwisg briodol a gall eich plentyn gadw’r dillad addysg gorfforol yn yr ysgol. Bydd y wisg yn cael ei gyrru adref bob hanner tymor i chi gael cyfle i’w golchi. Yna, bydd angen dychwelyd y wisg i’r ysgol ar ddechrau pob hanner tymor. Bydd llyfrau darllen yn cael eu newid ar ddydd Gwener a dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen gyda’ch plentyn bob diwrnod. Mae rhwydd hynt ichi ddarllen llyfrau ychwanegol gyda’ch plentyn- llyfrau o’r llyfrgell neu lyfrau sydd gennych chi adref a gwerthfawrogwn eich sylwadau yn y ‘record darllen’. Mae croeso ichi gofnodi unrhyw lyfrau ychwanegol y byddwch yn eu darllen yn y ‘record darllen.’ Ein thema am y tymor fydd ‘Dewch i Deithio’ a byddwn yn selio rhan o’r gwaith ar y llyfr ‘Dyddiadur Kabo’-Olive Dyer a Val Scurlock (Gomer ISBN 1-84323-026-7) Byddwn yn dilyn rhai o syniadau’r plant ac mae croeso ichi drafod y thema adref gyda’ch plentyn a chynnig syniadau. Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu sgript, erthygl papur newydd, dyddiadur, cerdyn post, llythyr, adroddiad, nodiadau, hysbyseb Mathemateg a Rhifedd adio a thynnu lluosi a rhannu Amser – o’r gloch, hanner awr wedi, (Blwyddyn 2 - chwarter wedi a chwarter i, cloc digidol), dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn, y tymhorau. Siapau – siapau 2D a 3D – adnabod nodweddion e.e. pa sawl ochr, cornel, wyneb, ongl sgwâr. Bondiau rhif 10 - e.e. 9+1, 8+2 ( Blwyddyn 2 i ddeall wedyn fod 19+1=20, 18+2=20, 90+10=100, 80+20=100, 900+100=1000, 800+20=1000 ayb Hyd- defnyddio pren mesur i fesur c.m. a deall fod angen ffon fetr i fesur pellteroedd mwy Mas- Trwm, ysgafn, cydbwyso, (B.2. pwyso gyda gram a Kilogram) Ffracsiynau- hanner a chwarter, haner a chwarter siâp a hanner a chwarter rhifau. Fframwaith Digidol Yn y gwaith TGaCh byddwn yn parhau i gael y plant mor annibynnol â phosibl wrth ddefnyddio’r cyfrifiaduron gan eu hannog i fewngofnodi ac allgofnodi yn annibynnol wrth ddefnyddio Hwb a Seesaw. Celf yr Urdd, animeiddio syml a defnyddio rhaglen ddosbarthu ‘Cangen’ ar Hwb. Creu llyfr digidol. Gwyddoniaeth a Thechnoleg Ymchwilio i wahanol anifeiliaid a chynefinoedd. Adnabod planhigion amrywiol mewn gwahanol gynefinoedd. Deunyddiau magnetig ac anfagnetig. Iechyd a Lles Byddwn yn gwneud gweithgareddau ‘Saib a Symud’, sef sgiliau ioga cynnar. Byddwn yn ‘rhedeg milltir mawr ‘ ddwywaith yr wythnos ac yn parhau gyda gwersi gymnasteg a sgiliau pêl a gemau tîm syml yn ein gwersi addysg gorfforol. Trafod ein teimladau, y cynnwrf pan yn mynd ar daith ac yna’r teimladau o ddod adref i’n cartref. Trafod cartref fel man arbennig a diogel, oes gan y plant fan arbennig sy’n gwneud iddynt deimlo’n ddiogel. Beth mae’r plant yn ei hoffi/ddim yn hoffi. Oes ganddynt unrhyw degan neu wrthrych arbennig. Dyniaethau Hanes Santes Dwynwen a dysgu am Ynys Llanddwyn. Adnabod nodweddion naturiol a dynol yn yr amgylchedd. Cymharu ardal eu hunain gyda Botswana a Llanddwyn. Hanes a dathliadau Dydd Gwyl Dewi. Stori ac arferion y Pasg. Celfyddydau Mynegiannol Dilyn syniadau ‘First Experience in Music.’ Celf yr Urdd. Gwrando ac ymateb i gerddoriaeth Affricanaidd. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs
Blwyddyn 1 a 2 Croeso mawr i Ddosbarth Blwyddyn 1 a 2, i’r plant ac i’r rhieni. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Hughes gyda Miss Elen Jones yn cynorthwyo. Bydd plant y Dosbarth Derbyn yn ymuno â’r dosbarth ar brynhawniau Iau a Gwener. Bydd Miss Einir Jones yn dysgu’r dosbarth ar brynhawn Iau. Byddwn yn cael ‘ymarfer corff’ ar brynhawn Mercher. Bydd angen gwisg briodol a gall eich plentyn gadw’r dillad addysg gorfforol yn yr ysgol. Bydd y wisg yn cael ei gyrru adref bob hanner tymor i chi gael cyfle i’w golchi. Yna, bydd angen dychwelyd y wisg i’r ysgol ar ddechrau pob hanner tymor. Bydd llyfrau darllen yn cael eu newid ar ddydd Gwener a dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen gyda’ch plentyn bob diwrnod. Mae rhwydd hynt ichi ddarllen llyfrau ychwanegol gyda’ch plentyn- llyfrau o’r llyfrgell neu lyfrau sydd gennych chi adref a gwerthfawrogwn eich sylwadau yn y ‘record darllen’. Mae croeso ichi gofnodi unrhyw lyfrau ychwanegol y byddwch yn eu darllen yn y ‘record darllen.’ Ein thema am y tymor fydd ‘Dewch i Deithio’ a byddwn yn selio rhan o’r gwaith ar y llyfr ‘Dyddiadur Kabo’-Olive Dyer a Val Scurlock (Gomer ISBN 1-84323-026- 7) Byddwn yn dilyn rhai o syniadau’r plant ac mae croeso ichi drafod y thema adref gyda’ch plentyn a chynnig syniadau. Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu sgript, erthygl papur newydd, dyddiadur, cerdyn post, llythyr, adroddiad, nodiadau, hysbyseb Mathemateg a Rhifedd adio a thynnu lluosi a rhannu Amser – o’r gloch, hanner awr wedi, (Blwyddyn 2 - chwarter wedi a chwarter i, cloc digidol), dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn, y tymhorau. Siapau – siapau 2D a 3D – adnabod nodweddion e.e. pa sawl ochr, cornel, wyneb, ongl sgwâr. Bondiau rhif 10 - e.e. 9+1, 8+2 ( Blwyddyn 2 i ddeall wedyn fod 19+1=20, 18+2=20, 90+10=100, 80+20=100, 900+100=1000, 800+20=1000 ayb Hyd- defnyddio pren mesur i fesur c.m. a deall fod angen ffon fetr i fesur pellteroedd mwy Mas- Trwm, ysgafn, cydbwyso, (B.2. pwyso gyda gram a Kilogram) Ffracsiynau- hanner a chwarter, haner a chwarter siâp a hanner a chwarter rhifau. Fframwaith Digidol Yn y gwaith TGaCh byddwn yn parhau i gael y plant mor annibynnol â phosibl wrth ddefnyddio’r cyfrifiaduron gan eu hannog i fewngofnodi ac allgofnodi yn annibynnol wrth ddefnyddio Hwb a Seesaw. Celf yr Urdd, animeiddio syml a defnyddio rhaglen ddosbarthu ‘Cangen’ ar Hwb. Creu llyfr digidol. Gwyddoniaeth a Thechnoleg Ymchwilio i wahanol anifeiliaid a chynefinoedd. Adnabod planhigion amrywiol mewn gwahanol gynefinoedd. Deunyddiau magnetig ac anfagnetig. Iechyd a Lles Byddwn yn gwneud gweithgareddau ‘Saib a Symud’, sef sgiliau ioga cynnar. Byddwn yn ‘rhedeg milltir mawr ‘ ddwywaith yr wythnos ac yn parhau gyda gwersi gymnasteg a sgiliau pêl a gemau tîm syml yn ein gwersi addysg gorfforol. Trafod ein teimladau, y cynnwrf pan yn mynd ar daith ac yna’r teimladau o ddod adref i’n cartref. Trafod cartref fel man arbennig a diogel, oes gan y plant fan arbennig sy’n gwneud iddynt deimlo’n ddiogel. Beth mae’r plant yn ei hoffi/ddim yn hoffi. Oes ganddynt unrhyw degan neu wrthrych arbennig. Dyniaethau Hanes Santes Dwynwen a dysgu am Ynys Llanddwyn. Adnabod nodweddion naturiol a dynol yn yr amgylchedd. Cymharu ardal eu hunain gyda Botswana a Llanddwyn. Hanes a dathliadau Dydd Gwyl Dewi. Stori ac arferion y Pasg. Celfyddydau Mynegiannol Dilyn syniadau ‘First Experience in Music.’ Celf yr Urdd. Gwrando ac ymateb i gerddoriaeth Affricanaidd. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs