Staff yr Ysgol Pennaeth: Miss Einir Wynne Jones Athrawon Meithin a Derbyn: Miss Zoe Williams Blwyddyn 1 a 2: Miss Gwenfron Hughes Blwyddyn 3 a 4: Miss Elan Jones Blwyddyn 5 a 6: Mr Dafydd Williams Cymhorthyddion Addysgu Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen: Miss Elen Jones Cymhorthydd 1:1: Mrs Rhian Jones a Miss Grace Lawson CA2: Mrs Bethan Petrie Ysgrifenyddes Mrs Helen Hitchmough Cogyddes Ms Trish Hilton Cymhorthydd Arlwyo Mrs Delyth Jones Gofalwyr Clwb Brecwast Mrs Heather Jones a Mrs Jane Longsworth
Ysgol Carreg Emlyn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Staff yr Ysgol Pennaeth: Miss Einir Wynne Jones Athrawon Meithin a Derbyn: Miss Zoe Williams Blwyddyn 1 a 2: Miss Gwenfron Hughes Blwyddyn 3 a 4: Miss Elan Jones Blwyddyn 5 a 6: Mr Dafydd Williams Cymhorthyddion Addysgu Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen: Miss Elen Jones Cymhorthydd 1:1: Mrs Rhian Jones a Miss Grace Lawson CA2: Mrs Bethan Petrie Ysgrifenyddes Mrs Helen Hitchmough Cogyddes Ms Trish Hilton Cymhorthydd Arlwyo Mrs Delyth Jones Gofalwyr Clwb Brecwast Mrs Heather Jones a Mrs Jane Longsworth
Ysgol Carreg Emlyn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs