Staff yr Ysgol Pennaeth: Miss Einir Wynne Jones Athrawon Meithin a Derbyn: Miss Zoe Williams Blwyddyn 1 a 2: Miss Gwenfron Hughes Blwyddyn 3 a 4: Miss Llinos Owen Blwyddyn 5 a 6: Miss Llio Davies Cymhorthyddion Addysgu Meithrin a Derbyn: Miss Grace Lawson Blwyddyn 1 a 2: Miss Elen Jones Cymhorthydd 1:1: Mrs Rhian Jones CA2: Mrs Bethan Petrie Ysgrifenyddes Mrs Helen Hitchmough Cogyddes Mrs Jill Lewis Cymhorthydd Arlwyo Mrs Delyth Jones Gofalwyr Clwb Brecwast Mrs Heather Jones a Mrs Bethan Petrie
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Staff yr Ysgol Pennaeth: Miss Einir Wynne Jones Athrawon Meithin a Derbyn: Miss Zoe Williams Blwyddyn 1 a 2: Miss Gwenfron Hughes Blwyddyn 3 a 4: Miss Llinos Owen Blwyddyn 5 a 6: Miss Llio Davies Cymhorthyddion Addysgu Meithrin a Derbyn: Miss Grace Lawson Blwyddyn 1 a 2: Miss Elen Jones Cymhorthydd 1:1: Mrs Rhian Jones CA2: Mrs Bethan Petrie Ysgrifenyddes Mrs Helen Hitchmough Cogyddes Mrs Jill Lewis Cymhorthydd Arlwyo Mrs Delyth Jones Gofalwyr Clwb Brecwast Mrs Heather Jones a Mrs Bethan Petrie
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs