Staff yr Ysgol Pennaeth: Miss Einir Wynne Jones Athrawon Dosbarth - Safle Cyffylliog Dirpwy Bennaeth a Blwyddyn 1 a 2: Miss Gwenfron Hughes Meithin a Derbyn: Mrs Gwenda Evans Athrawon Dosbarth - Safle Clocaenog Blwyddyn 5 a 6: Mr Garmon Evans Dirpwy Bennaeth a Blwyddyn 3 a 4: Mrs Angharad Ellis Blwyddyn 3 a 4: Miss Eleanor Smith Athrawon CPA Mrs Nan Lloyd - Celf Mrs Margaret Edwards - Cerdd Cymhorthyddion Dosbarth - Safle Cyffylliog Blwyddyn 1 a 2: Miss Elen Jones Meithrin a Derbyn: Mrs Rhiannon Edmunds Meithrin a Derbyn: Miss Catrin Rowlands Cymhorthydd 1:1 - Safle Cyffylliog Ms Kaya Ross Cymhorthydd Dysgu - Safle Clocaenog CA2: Mrs Bethan Petrie Ysgrifenyddes Mrs Helen Hitchmough Gofalwyr - Safle Clocaenog Mr Keith Williams Gofalwyr - Safle Cyffylliog Mrs Delyth Jones Cogyddion - Safle Clocanog Mrs Heather Jones Cogyddion - Safle Cyffylliog Mrs Jill Lewis Gofalwyr Clwb Brecwast - Safle Clocaenog Mrs Heather Jones a Ms Kaya Ross Gofalwyr Clwb Brecwast - Safle Cyffylliog Mrs Jill Lewis ac Angharad Jones
Staff yr Ysgol Pennaeth: Miss Einir Wynne Jones Athrawon Dosbarth - Safle Cyffylliog Dirpwy Bennaeth a Blwyddyn 1 a 2: Miss Gwenfron Hughes Meithin a Derbyn: Mrs Gwenda Evans Athrawon Dosbarth - Safle Clocaenog Blwyddyn 5 a 6: Mr Garmon Evans Dirpwy Bennaeth a Blwyddyn 3 a 4: Mrs Angharad Ellis Blwyddyn 3 a 4: Miss Eleanor Smith Athrawon CPA Mrs Nan Lloyd - Celf Mrs Margaret Edwards - Cerdd Cymhorthyddion Dosbarth - Safle Cyffylliog Blwyddyn 1 a 2: Miss Elen Jones Meithrin a Derbyn: Mrs Rhiannon Edmunds Meithrin a Derbyn: Miss Catrin Rowlands Cymhorthydd 1:1 - Safle Cyffylliog Ms Kaya Ross Cymhorthydd Dysgu - Safle Clocaenog CA2: Mrs Bethan Petrie Ysgrifenyddes Mrs Helen Hitchmough Gofalwyr - Safle Clocaenog Mr Keith Williams Gofalwyr - Safle Cyffylliog Mrs Delyth Jones Cogyddion - Safle Clocanog Mrs Heather Jones Cogyddion - Safle Cyffylliog Mrs Jill Lewis Gofalwyr Clwb Brecwast - Safle Clocaenog Mrs Heather Jones a Ms Kaya Ross Gofalwyr Clwb Brecwast - Safle Cyffylliog Mrs Jill Lewis ac Angharad Jones
 Ysgol Carreg Emlyn © 2018        Website designed and maintained by H G Web Designs