Llywodraethwyr Pennaeth: Miss Einir Wynne Jones Cadeirydd: Ms Sian Davies Is Gadeirydd: Mrs Lois Roberts Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Helen Hitchmough Llywodraethwyr Mrs Lois Roberts - Cynrychiolydd y Rhieni Mr Jonathan Taylor-Miller - Cynrychiolydd y Rhieni Mrs Angharad Jones - Cynrychiolydd y Rhieni Mr Aled Rees - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Cyffylliog Mr Gareth Griffiths - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Clocaenog Mr John Crowhurst - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Derwen Mrs Sian Jones - Cynrychiolydd AALl Ms Sian Davies - Cynrychiolydd AALl Miss Einir Wynne Jones - Pennaeth Mr Dafydd Williams - Cynrychiolydd Staff
Ysgol Carreg Emlyn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Llywodraethwyr Pennaeth: Miss Einir Wynne Jones Cadeirydd: Ms Sian Davies Is Gadeirydd: Mrs Lois Roberts Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Helen Hitchmough Llywodraethwyr Mrs Lois Roberts - Cynrychiolydd y Rhieni Mr Jonathan Taylor-Miller - Cynrychiolydd y Rhieni Mrs Angharad Jones - Cynrychiolydd y Rhieni Mr Aled Rees - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Cyffylliog Mr Gareth Griffiths - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Clocaenog Mr John Crowhurst - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Derwen Mrs Sian Jones - Cynrychiolydd AALl Ms Sian Davies - Cynrychiolydd AALl Miss Einir Wynne Jones - Pennaeth Mr Dafydd Williams - Cynrychiolydd Staff
Ysgol Carreg Emlyn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs