Llywodraethwyr Pennaeth: Miss Einir Wynne Jones Cadeirydd:  Ms Karen Brady Is Gadeirydd: Mrs Sarah Jones Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Helen Hitchmough Llywodraethwyr Ms Karen Brady  -  Cynrychiolydd y Rhieni Mrs Carys Rees -  Cynrychiolydd y Rhieni Mr Huw K Williams - Cynrychiolydd y Rhieni Mrs Kathryn Edge - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Cyffylliog Mrs Manon Jones - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Clocaenog Mr John Crowhurst - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Derwen Mrs Sarah Jones - Cynrychiolydd AALl Mrs Elen Edwards - Cynrychiolydd AALl Miss Einir Wynne Jones - Pennaeth Miss Gwenfron Hughes - Cynrychiolydd Staff
Llywodraethwyr Pennaeth: Miss Einir Wynne Jones Cadeirydd:  Ms Karen Brady Is Gadeirydd: Mrs Sarah Jones Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Helen Hitchmough Llywodraethwyr Ms Karen Brady  -  Cynrychiolydd y Rhieni Mrs Carys Rees -  Cynrychiolydd y Rhieni Mr Huw K Williams - Cynrychiolydd y Rhieni Mrs Kathryn Edge - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Cyffylliog Mrs Manon Jones - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Clocaenog Mr John Crowhurst - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Derwen Mrs Sarah Jones - Cynrychiolydd AALl Mrs Elen Edwards - Cynrychiolydd AALl Miss Einir Wynne Jones - Pennaeth Miss Gwenfron Hughes - Cynrychiolydd Staff
 Ysgol Carreg Emlyn © 2018        Website designed and maintained by H G Web Designs