Llywodraethwyr Pennaeth: Miss Einir Wynne Jones Cadeirydd: Ms Sian Davies Is Gadeirydd: Mrs Sarah Jones Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Helen Hitchmough Llywodraethwyr Mrs Lois Roberts - Cynrychiolydd y Rhieni Mr Jonathan Taylor-Miller - Cynrychiolydd y Rhieni Mr Huw K Williams - Cynrychiolydd y Rhieni Mr Cheow-lay Wee - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Cyffylliog Mr Gwyndaf Rees - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Clocaenog Mr John Crowhurst - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Derwen Mrs Sarah Jones - Cynrychiolydd AALl Ms Sian Davies - Cynrychiolydd AALl Miss Einir Wynne Jones - Pennaeth Miss Gwenfron Hughes - Cynrychiolydd Staff
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Llywodraethwyr Pennaeth: Miss Einir Wynne Jones Cadeirydd: Ms Sian Davies Is Gadeirydd: Mrs Sarah Jones Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Helen Hitchmough Llywodraethwyr Mrs Lois Roberts - Cynrychiolydd y Rhieni Mr Jonathan Taylor-Miller - Cynrychiolydd y Rhieni Mr Huw K Williams - Cynrychiolydd y Rhieni Mr Cheow-lay Wee - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Cyffylliog Mr Gwyndaf Rees - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Clocaenog Mr John Crowhurst - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Derwen Mrs Sarah Jones - Cynrychiolydd AALl Ms Sian Davies - Cynrychiolydd AALl Miss Einir Wynne Jones - Pennaeth Miss Gwenfron Hughes - Cynrychiolydd Staff
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs