Llywodraethwyr Pennaeth: Miss Einir Wynne Jones Cadeirydd: Ms Karen Brady Is Gadeirydd: Mrs Sarah Jones Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Helen Hitchmough Llywodraethwyr Ms Karen Brady - Cynrychiolydd y Rhieni Mrs Carys Rees - Cynrychiolydd y Rhieni Mr Huw K Williams - Cynrychiolydd y Rhieni Mrs Kathryn Edge - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Cyffylliog Mrs Manon Jones - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Clocaenog Mr John Crowhurst - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Derwen Mrs Sarah Jones - Cynrychiolydd AALl Mrs Elen Edwards - Cynrychiolydd AALl Miss Einir Wynne Jones - Pennaeth Miss Gwenfron Hughes - Cynrychiolydd Staff
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Llywodraethwyr Pennaeth: Miss Einir Wynne Jones Cadeirydd: Ms Karen Brady Is Gadeirydd: Mrs Sarah Jones Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Helen Hitchmough Llywodraethwyr Ms Karen Brady - Cynrychiolydd y Rhieni Mrs Carys Rees - Cynrychiolydd y Rhieni Mr Huw K Williams - Cynrychiolydd y Rhieni Mrs Kathryn Edge - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Cyffylliog Mrs Manon Jones - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Clocaenog Mr John Crowhurst - Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Derwen Mrs Sarah Jones - Cynrychiolydd AALl Mrs Elen Edwards - Cynrychiolydd AALl Miss Einir Wynne Jones - Pennaeth Miss Gwenfron Hughes - Cynrychiolydd Staff
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs