Eco Pwyllgor Croeso i dudalen yr Eco Bwyllgor. Rydym wedi derbyn y Faner Blatinwm a nawr yn parhau i weithio yn galed i edrych ar ol ein hamgylchedd er mwyn cadw ein statws Blatinwm. Rydym ni aelodau'r Eco Bwyllgor a gweddill y disgyblion wedi cwblhau Adolygiad Amgylcheddol i weld beth y medrwn ei wneud i wella ein hysgol a'r amgylchedd. Dyma dargedau yr Eco bwyllgor eleni: 1. Codi ymwybyddiaeth a lleihau defnydd o blastig. 2. Cynnal Wythnos Eco Byd-eang. 3. Adnewyddu ein statws fel Ysgol Fasnach Deg. Côd Ecosgolion Ysgol Carreg Emlyn - Compostiwch - Ydych chi yn prynu Masnach Deg? - Neidiwch a sgipiwch. - Ailgylchwch ac ailddefnyddiwch. - Lol ydy gwastraffu. - Iechyd sy’n bwysig. - Arbedwch ddwr. - Diffoddwch y golau a’r cyfrifiaduron. - Wedyn bwytewch fwyd lleol - Ymdrechwch i fod yn GYNALIADWY
Yr Eco Bwyllgor
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Eco Pwyllgor Croeso i dudalen yr Eco Bwyllgor. Rydym wedi derbyn y Faner Blatinwm a nawr yn parhau i weithio yn galed i edrych ar ol ein hamgylchedd er mwyn cadw ein statws Blatinwm. Rydym ni aelodau'r Eco Bwyllgor a gweddill y disgyblion wedi cwblhau Adolygiad Amgylcheddol i weld beth y medrwn ei wneud i wella ein hysgol a'r amgylchedd. Dyma dargedau yr Eco bwyllgor eleni: 1. Codi ymwybyddiaeth a lleihau defnydd o blastig. 2. Cynnal Wythnos Eco Byd-eang. 3. Adnewyddu ein statws fel Ysgol Fasnach Deg. Côd Ecosgolion Ysgol Carreg Emlyn - Compostiwch - Ydych chi yn prynu Masnach Deg? - Neidiwch a sgipiwch. - Ailgylchwch ac ailddefnyddiwch. - Lol ydy gwastraffu. - Iechyd sy’n bwysig. - Arbedwch ddwr. - Diffoddwch y golau a’r cyfrifiaduron. - Wedyn bwytewch fwyd lleol - Ymdrechwch i fod yn GYNALIADWY
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Yr Eco Bwyllgor