Cyfeillion yr Ysgol Mae Cyfeillion yr Ysgol yn weithgar iawn yn trefnu gweithgareddau codi arian a chymdeithasol i gymuned yr ysgol drwy gydol y flwyddyn. Cadeirydd: Elin Morgan Ysgrifennydd: Elfair Roberts Is-Ysgrifennydd: Rhian Jones Trysorydd: Wyn Roberts Swyddogion Clwb 100 Cyfeillion yr Ysgol Cadeirydd: Kaya Ross Ysgrifennydd: Cerian Evans Trysorydd: Tina Roberts Cynrychiolwyr Dosbarth Meithrin/Derbyn - Lois Roberts (Mam Wil) Bl. 1 & 2 – Gwenan (Mam Sam) Bl. 3 & 4 – Heledd Rees (Mam Meleri) Bl. 5 & 6 – Elliw Williams (Mam Ceira) Cofnodion: Medi 15eg, 2016 Chwefror 15eg, 2017 Medi 2017 Ionawr 2018 Digwyddiadur 2018
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyfeillion yr Ysgol Mae Cyfeillion yr Ysgol yn weithgar iawn yn trefnu gweithgareddau codi arian a chymdeithasol i gymuned yr ysgol drwy gydol y flwyddyn. Cadeirydd: Elin Morgan Ysgrifennydd: Elfair Roberts Is-Ysgrifennydd: Rhian Jones Trysorydd: Wyn Roberts Swyddogion Clwb 100 Cyfeillion yr Ysgol Cadeirydd: Kaya Ross Ysgrifennydd: Cerian Evans Trysorydd: Tina Roberts Cynrychiolwyr Dosbarth Meithrin/Derbyn - Lois Roberts (Mam Wil) Bl. 1 & 2 – Gwenan (Mam Sam) Bl. 3 & 4 – Heledd Rees (Mam Meleri) Bl. 5 & 6 – Elliw Williams (Mam Ceira) Cofnodion: Medi 15eg, 2016 Chwefror 15eg, 2017 Medi 2017 Ionawr 2018 Digwyddiadur 2018
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs