Cyfeillion yr Ysgol Mae Cyfeillion yr Ysgol yn weithgar iawn yn trefnu gweithgareddau codi arian a chymdeithasol i gymuned yr ysgol drwy gydol y flwyddyn. Cadeirydd: Elin Morgan Ysgrifennydd: Mrs Nia Lewis-Roberts Is-Ysgrifennydd: Rhian Jones Trysorydd: Wyn Roberts Cofnodion: Medi 15eg, 2016 Chwefror 15eg, 2017 Medi 2017 Ionawr 2018 Digwyddiadur 2018
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyfeillion yr Ysgol Mae Cyfeillion yr Ysgol yn weithgar iawn yn trefnu gweithgareddau codi arian a chymdeithasol i gymuned yr ysgol drwy gydol y flwyddyn. Cadeirydd: Elin Morgan Ysgrifennydd: Mrs Nia Lewis-Roberts Is-Ysgrifennydd: Rhian Jones Trysorydd: Wyn Roberts Cofnodion: Medi 15eg, 2016 Chwefror 15eg, 2017 Medi 2017 Ionawr 2018 Digwyddiadur 2018
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs